Διαφήμιση μέσω Banner

Η Διαφήμιση μέσω banner είναι μια επιθετική διαφήμιση αλλά και διακριτική.
Συχνά τη συναντάμε ενσωματωμένη στην κορυφή μιας σελίδας, όπου σε ένα μικρό παράθυρο εμφανίζεται το μήνυμα που θέλει να περάσει ο διαφημιζόμενος, κάνοντας χρήση στατικών ή κινούμενων εικόνων.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.00357.com

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος