Προβλήματα στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος


1. Αδυναμίες της Νομοθεσίας

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Με δεδομένο ότι αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα αρκετά εξειδικευμένη και ανεπτυγμένη τεχνολογικά, παρουσιάζει προβλήματα στην οριοθέτηση των πράξεων που θα πρέπει να διώκονται ποινικά. Επιπλέον οι νομοθέτες είναι αναγκασμένοι να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τρόπο διάπραξης αδικημάτων μέσω αυτών.

2. Δυσκολίες των διωκτικών αρχών

Οι διώξεις των πληροφορικών εγκλημάτων κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εφόσον οι καταγγελίες είναι περιορισμένες. Γενικά οι εταιρείες αποφεύγουν να καταγγείλουν παραβάσεις, γιατί φοβούνται επανάληψη των αδικημάτων και πλήγμα στη φήμη τους. Επίσης θέλουν να αποφεύγουν τα υψηλά δικαστικά έξοδα και το γεγονός ότι δεν γίνεται εύκολη χρηματική και αξιακή αποτίμηση της απώλειας που πραγματοποιείται μέσω του πληροφορικού εγκλήματος. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στον εντοπισμό και την περαιτέρω δίωξη, σχετίζονται, κυρίως, με το χαμηλό επίπεδο πληροφορικής κατάρτισης.

Ακόμη, χρειάζεται πολύς χρόνος, ώστε να διευκρινιστούν οι υποθέσεις, που είναι συνήθως πολύπλοκες και απαιτούν συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες. Πολλές φορές οι δικαστές υποβαθμίζουν τη σημασία του πληροφορικού εγκλήματος, με τη δικαιολογία ότι το σωφρονιστικό σύστημα δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με τέτοιου είδους εγκληματίες, εφόσον η ποινή δεν είναι ικανή να τους αποτρέψει από την επανάληψη της πράξης (βλ.17).

Ειδικά για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η αντιμετώπιση εξαρτάται από την παρακολούθηση και ανάλυση κάθε είδους δικτύων επικοινωνίας. Σε πολλές βιομηχανικές χώρες, οι υπηρεσίες πληροφοριών αποφάσισαν να επενδύσουν στην παγίδευση των παράνομων οικονομικών κυκλωμάτων και διέθεσαν σημαντικά μέσα (πολιτικά, αστυνομικά, οικονομικά) για το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό πρέπει οι υπηρεσίες πληροφοριών, που διαθέτουν πρόσβαση στις ίδιες τις πηγές της τραπεζικής ενημέρωσης και μπορούν να υποκλέπτουν τις διατραπεζικές επικοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα να παγιδεύουν τις συναλλαγές που τους
φαίνονται ύποπτες (βλ.18).

3. Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του πληροφορικού εγκλήματος

Ο διεθνής χαρακτήρας του συγκεκριμένου εγκλήματος δίνει τη δυνατότητα στους δράστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία, αλλά και εύκολη προσβολή των δεδομένων στα συστήματα Η/Υ παγκοσμίως. Βασικό στοιχείο που εμποδίζει την διωκτική προσπάθεια είναι η διασύνδεση των εγκληματιών με ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Το έγκλημα αυτό έχει, επιπλέον, τα εξής χαρακτηριστικά: Μεγάλο όγκο δεδομένων, μη οπτικό χαρακτήρα των αποδείξεων, δυνατότητα «μεταμφίεσης» (π.χ έχουν αναφερθεί παραποιήσεις σε περιπτώσεις οικονομικής απάτης με τη χρήση υπολογιστών), εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων από τη μεριά των παραβατών
(βλ. 19).

4. Προβλήματα στο Διαδίκτυο

Ο μεγάλος αριθμός δεδομένων που είναι καταχωρημένα στο Διαδίκτυο και η παγκοσμιότητά του αποτελούν εμπόδιο στην αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται σε αυτό. Επιπλέον, υπάρχει το πρόβλημα της δικαιοδοσίας, αφού ο καθένας όπου και αν βρίσκεται μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία θελήσει. Είναι δύσκολο να ορισθεί ο τόπος τέλεσης του αδικήματος και η αρμοδιότητα του δικαστηρίου που θα πρέπει να εκδικάσει την υπόθεση. Στην Ελλάδα και την Ευρώπη κυριαρχεί η θεωρία του βαρύνοντος τόπου, δηλαδή ο τόπος του αδικήματος εντοπίζεται στο κράτος που εκδηλώθηκε το έγκλημα. Και σ' αυτό, όμως, παρουσιάζονται προβλήματα, εφόσον είναι δύσκολο να καθοριστεί ο τόπος τέλεσης της διαδικτυακής αδικοπραξίας.

 

 

Προηγούμενη Σελίδα        Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr