Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο με Απλά Λόγια

Tο Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο με Aπλά Λόγια

Κάποτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ταξιδιωτικά περιστέρια, σήματα καπνού και σήματα μορς για την επικοινωνία τους. Με την πρόοδο του πολιτισμού τα πράγματα βελτιώνονταν σταδιακά, για να καταλήξουμε στη σημερινή εποχή που το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μάς βοηθά να επικοινωνούμε γρήγορα και ανέξοδα με οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Γνωρίστε, λοιπόν, το πιο σύγχρονο επικοινωνιακό μέσο. Γνωρίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τo Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη Ζωή μας

Kάποτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ταξιδιωτικά περιστέρια. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν κουβέρτες και καπνό. Αργότερα, ολόκληρες περιοχές περίμεναν με αγωνία την έλευση ενός ταλαίπωρου ταχυδρόμου που, είτε με ζώα είτε με ποδήλατα είτε με τα πόδια, κουβαλούσε στην τσάντα γράμματα και μηνύματα που έκαναν εβδομάδες ή και μήνες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Με την πρόοδο του πολιτισμού τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά, για να καταλήξουμε στη σημερινή εποχή στην οποία το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail ή electronic mail) μας βοηθά όλους να επικοινωνούμε εύκολα, αλλά κυρίως με ταχύτητα.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έκανε την εμφάνισή του από τη λειτουργία των πρώτων κιόλας υπολογιστικών συστημάτων. Ακόμα και πριν από την έναρξη του περιβόητου προγράμματος ARPANET, που αποτέλεσε τη βάση του Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπήρχε, για να καλύπτει την επικοινωνία κάποιων χειριστών που εργάζονταν στα ίδια υπολογιστικά συστήματα διαφορετικές ώρες της ημέρας. Εκείνα τα χρόνια βέβαια, η επικοινωνία έξω από το κτίριο που στέγαζε τα υπολογιστικά αυτά συστήματα ήταν αδιανόητη. Στις αρχές της δεκαετίας του '70, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απασχολούσε το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ARPANET. Ήταν η εποχή που το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα...

Σήμερα, είναι ο πιο διαδεδομένος αλλά και ευρέως χρησιμοποιούμενος τομέας του Διαδικτύου. Τα πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας είναι πολλά και υπερέχουν σημαντικά έναντι των «συμβατικών» μέσων επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο ή το πραγματικό ταχυδρομείο. Τα υπεραστικά τηλεφωνήματα φουσκώνουν το λογαριασμό, ενώ η αποστολή ενός γράμματος με το ταχυδρομείο απαιτεί αρκετές μέρες μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν κοστίζει περισσότερο από ένα τοπικό τηλεφώνημα και δεν χρειάζεται παρά λίγα λεπτά για να φτάσει στον προορισμό του, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτοί οι δύο παράγοντες (το χαμηλό κόστος δηλαδή και η μεγάλη ταχύτητα παράδοσης) σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανταλλαγής όχι μόνο μηνυμάτων αλλά και αρχείων κάθε είδους καθιέρωσαν το e-mail ως αναγκαίο εργαλείο του σύγχρονου ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αποκλειστικά για να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να ενδιαφέρονται για άλλες υπηρεσίες, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αριθμός των «λογαριασμών» e-mail αυξήθηκε την τελευταία πενταετία με γεωμετρική πρόοδο. Εκτός όμως από τους αριθμούς, η σπουδαιότητα του e-mail αποδεικνύεται και καθημερινά, τόσο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες όσο και από την ανάγκη που εκδηλώνουν οι άνθρωποι για πρόσβαση σε αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται. Η σημερινή σύγχρονη μορφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καλύπτει κάθε δραστηριότητα. Δεν περιορίζεται μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στον επαγγελματικό τομέα. Εκτός από τα μηνύματα που μπορείτε να στείλετε στους φίλους σας, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό, πανεπιστήμιο ή απλό ιδιώτη, που διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και να ζητήσετε πληροφορίες για προϊόντα, να στείλετε αιτήσεις, να ενημερωθείτε κ.λπ. Τη χρησιμότητα του e-mail αναγνώρισε πρόσφατα και επισήμως το ελληνικό δημόσιο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία, για να συναλλάσσονται με διάφορες υπηρεσίες του.

Στις επόμενες σελίδες θα μάθετε πώς να κάνετε χρήση αυτής της πραγματικά πολύτιμης εφαρμογής που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία...

Η Διαδικασία Λήψης και Αποστολής E-Mail

Όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Διαδικτύου, έτσι και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιεί ένα σύστημα που βασίζεται στην επικοινωνία «πελάτη» και «διακομιστή». Με τον όρο «πελάτης», εννοούμε το πρόγραμμα ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, έρχεται σε επαφή με ένα διακομιστή (server) αλληλογραφίας, για να ζητήσει υπηρεσίες σχετικά με το ταχυδρομείο σας. Ο διακομιστής αλληλογραφίας δεν είναι τίποτα άλλο από έναν υπολογιστή που αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες της αποστολής και της λήψης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την επικοινωνία μεταξύ πελατών και διακομιστών χρησιμοποιούνται διάφορα πρωτόκολλα. Αν και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τεχνικές λεπτομέρειες ή τις ακριβείς λειτουργίες που εκτελούν, παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα ονόματά τους και ποιες διαδικασίες αναλαμβάνουν. Το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά πρωτόκολλα: το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), το POP (Post Office Protocol) και το IMAP (Internet Message Access Protocol). Το πρωτόκολλο SMPT χρησιμοποιείται για να στέλνει μηνύματα, ενώ τα άλλα δύο για να λαμβάνουν. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ταχυδρομείου (αυτό που ονομάσαμε «πελάτη»), συνθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο φίλο σας. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SMTP και μεταφέρει το μήνυμα στο διακομιστή αλληλογραφίας της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε. Ο διακομιστής με τη σειρά του χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο και μεταφέρει το μήνυμα στο διακομιστή αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη, δηλαδή το φίλο σας. Η όλη διαδικασία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, άσχετα από την απόσταση που θα διανύσει το μήνυμά σας.

Για τα εισερχόμενα μηνύματα που αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας, το πρόγραμμα ταχυδρομείου χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο POP, για να ελέγξει αν υπάρχουν μηνύματα στο διακομιστή και να τα μεταφέρει στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, με το πρόγραμμα ταχυδρομείου μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματά σας, να τα εκτυπώσετε, να τα διαγράψετε κ.λπ. Με απλά λόγια, το SMTP χρησιμοποιείται για να στέλνει μηνύματα, ενώ το POP ­ή εναλλακτικά το IMAP­ για να λαμβάνει.

Για να μπορέσει όμως το πρόγραμμα ταχυδρομείου να στείλει και να λάβει τα μηνύματά σας, πρέπει να γνωρίζει τα ονόματα των διακομιστών της εισερχόμενης (SMTP) αλλά και της εξερχόμενης αλληλογραφίας (POP). Αν και οι δύο διακομιστές μπορεί να είναι διαφορετικοί υπολογιστές, ωστόσο τις περισσότερες φορές πρόκειται για έναν υπολογιστή επιφορτισμένο και με τις δύο λειτουργίες (αποστολή και λήψη). Σε επόμενες σελίδες θα δούμε γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε τα ονόματα διακομιστών και πώς τα δηλώνουμε στα προγράμματα ταχυδρομείου.

Το Πρωτόκολλο IMAP

Το πρωτόκολλο IMAP (Internet Message Access Protocol) αφορά στην εισερχόμενη αλληλογραφία και χρησιμοποιείται μερικές φορές εναλλακτικά αντί του πρωτοκόλλου POP. Οι τεχνικές διαφορές των δύο πρωτοκόλλων ξεφεύγουν από τα όρια του ενθέτου μας. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι, όταν χρησιμοποιείτε το POP για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας, όλα τα μηνύματα μεταφέρονται στον υπολογιστή σας και διαγράφονται από το διακομιστή. Αντίθετα, το IMAP μεταφέρει τα μηνύματα από το διακομιστή στον υπολογιστή σας, χωρίς να τα διαγράφει. Η μεγάλη ευκολία του IMAP εμφανίζεται, όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας από οποιονδήποτε υπολογιστή, χωρίς να καταλήγουν σε διαφορετικά μέρη. Το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την εταιρεία που σας παρέχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν και στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούν το POP.

Αποστολέας και Παραλήπτης

Όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου διαθέτουν μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να στείλετε μήνυμα σε κάποιον, πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνσή του. Το ίδιο ισχύει, εάν κάποιος θέλει να σας στείλει μήνυμα: πρέπει να γνωρίζει τη δική σας διεύθυνση. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποτελούνται από έναν αποστολέα και τουλάχιστον έναν παραλήπτη. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχει τη μεγάλη ευκολία να δηλώσουμε περισσότερους από έναν παραλήπτες, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψουμε ή να ξαναστείλουμε το μήνυμά μας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από δύο μέρη: το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει (user name) και την εταιρεία που σας παρέχει αυτή την υπηρεσία. Μία ελληνική διεύθυνση ταχυδρομείου έχει την εξής μορφή: «όνομα@εταιρεία.gr». Για παράδειγμα, μια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: kati@otenet.gr. Το πρώτο μέρος της διεύθυνσης, το «index», είναι το όνομα χρήστη. Στη θέση του θα μπορούσε να ήταν ένα οποιοδήποτε όνομα, όπως «nick13» ή «basil». Το σύμβολο που ακολουθεί, «@», προφέρεται «ατ», ενώ έχει καθιερωθεί και με την ονομασία «παπάκι». Μετά το «ατ», γράφεται το όνομα της εταιρείας η οποία παρέχει την υπηρεσία ταχυδρομείου, ακολουθούμενη από τα γράμματα της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αν υποθέσουμε ότι δηλώσατε το «george_mak» ως όνομα χρήστη και ξεκινήσατε μία συνδρομή στην εταιρεία OTEnet, τότε η διεύθυνσή σας θα είναι «george_mak@otenet.gr». Eίναι εύκολο να συμπεράνετε τη διεύθυνση ενός χρήστη, αρκεί να ξέρετε το όνομά του και την εταιρεία που χρησιμοποιεί. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι ο χρήστης στον οποίο θέλετε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έχει χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα και όχι κάποιο ψευδώνυμο, όπως γίνεται συνήθως. Όπως είναι φυσικό, κάθε όνομα χρήστη είναι μοναδικό στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να δώσετε όνομα το οποίο έχει ήδη καταχωριστεί από άλλο χρήστη.

Tι Χρειάζομαι για να Aποκτήσω Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο;

Πρώτα από όλα, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλες τις προεργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση με το Διαδίκτυο: εγκατάσταση και ρύθμιση μόντεμ (στο ένθετο του τεύχους 136 μιλήσαμε αναλυτικά για τα βήματα αυτά). Κατόπιν, πρέπει να εξασφαλίσετε σύνδεση με το Διαδίκτυο. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISP, από το Internet Service Provider), προσφέρουν, εκτός από σύνδεση με το Διαδίκτυο, και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινώντας μία συνδρομή σε έναν ISP, αυτόματα αποκτάτε και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Αφού λοιπόν εξασφαλίσετε σύνδεση με το Διαδίκτυο, υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: μέσω της ίδιας της εταιρείας που σας παρέχει τη σύνδεση (συνήθως, όπως είπαμε, δίνουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μέσω του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες Web. Ο τελευταίος είναι πολύ εύκολος και προϋποθέτει να γνωρίζετε μόνο το όνομα χρήστη και το password που θα χρησιμοποιείτε.

Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο μέσω ISP

Όπως και με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, έτσι και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet χρησιμοποιεί τις δικές της «διευθύνσεις» διακομιστών και απαιτεί διαφορετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι:

1. Η διεύθυνση διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)

2. Ο τύπος διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3 ή IMAP)

3. Η διεύθυνση διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας

4. Το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε

5. Ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Αφού ξεκινήσετε συνδρομή σε έναν ISP και πάρετε τα παραπάνω στοιχεία, το επόμενο βήμα είναι οι ρυθμίσεις του προγράμματος ταχυδρομείου...

Προγράμματα Tαχυδρομείου και Ρυθμίσεις

Τα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης (browsers) είναι ο Internet Explorer και ο Netscape Communicator. Και τα δύο διαθέτουν πρόγραμμα ταχυδρομείου, με το οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία. Ο Internet Explorer αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Windows 98, με αποτέλεσμα να έχετε σίγουρα εγκατεστημένο και το πρόγραμμα ταχυδρομείου που το συνοδεύει. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Outlook Express.

Ρυθμίσεις στο Outlook Express

Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα είτε από το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας είτε από το «Έναρξη*Προγράμματα» ή από το κουμπί αλληλογραφίας του Internet Explorer. Εάν είναι η πρώτη φορά που «εκτελείτε» το Outlook Express, το πιο πιθανό είναι να ενεργοποιηθεί ο Οδηγός Σύνδεσης στο Internet, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που απαιτεί η εταιρεία η οποία σας παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει λόγος να σάς απασχολεί αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι ο Οδηγός Σύνδεσης. Η διαδικασία που περιγράφουμε παρακάτω ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Ξεκινήστε το Outlook Express με έναν από τους τρόπους που περιγράψαμε παραπάνω και ακολουθήστε τα δέκα απλά βήματα, για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Βήμα 1ο

Στην μπάρα επιλογών του Outlook Express, κάντε κλικ στο «Εργαλεία-Λογαριασμοί».

Βήμα 2ο

Στο παράθυρο διαλόγου «Λογαριασμοί Internet», κάντε κλικ στο «Προσθήκη-Αλληλογραφία».

Βήμα 3ο

Στο παράθυρο του Οδηγού Σύνδεσης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε «επόμενο».

Βήμα 4ο

Στο πλαίσιο της διεύθυνσης e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Χωρίς να αφήσετε κενά και με πεζούς χαρακτήρες, συμπληρώστε το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet, προσθέστε το «ατ» (το σύμβολο «@») και, τέλος, το όνομα της εταιρείας.

Βήμα 5ο

Σε αυτό το παράθυρο, επιλέξτε το πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας (οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν POP3) και συμπληρώστε τις διευθύνσεις της εισερχόμενης και της εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα τα πάρετε από την εταιρεία που σας προσφέρει την υπηρεσία ταχυδρομείου. Συνήθως, οι διευθύνσεις της εισερχόμενης και της εξερχόμενης αλληλογραφίας ξεκινούν με τη λέξη «mail».

Βήμα 6ο

Συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Βήμα 7ο

Δώστε ένα όνομα γι' αυτήν τη σύνδεση ή χρησιμοποιήστε αυτό που προτείνει το πρόγραμμα.

Βήμα 8ο

Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε υπολογιστή με μόντεμ, κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής».

Βήμα 9ο

Αν έχετε πρόσβαση στο Internet με περισσότερες από μία εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου ή έχετε δημιουργήσει πολλές συνδέσεις μέσω τηλεφώνου, επιλέξτε αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιείτε, για να ελέγχει το συγκεκριμένο λογαριασμό ταχυδρομείου.

Βήμα 10ο

Κλικ στην επιλογή «Τέλος», για να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις και για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό ταχυδρομείου.

Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε τον και κάντε κλικ στο κουμπί «Κατάργηση». Κατόπιν, κάντε κλικ στο «Ναι», για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Όταν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελέγχεται, όπως είναι λογικό, κάθε διεύθυνση για νέα μηνύματα. Αντίθετα, για την αποστολή μηνυμάτων το Outlook Express χρησιμοποιεί τον πρώτο λογαριασμό που δημιουργήσατε, ο οποίος έχει δηλωθεί ως «προεπιλεγμένος». Για να ορίσετε ένα λογαριασμό ως «προεπιλεγμένο», επιλέξτε τον και κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός ως Προεπιλογή».

Η καρτέλα «Όλες» του παραθύρου διαλόγου «Λογαριασμοί Internet» εμφανίζει όλους τους λογαριασμούς σας ­συζητήσεις, αλληλογραφία και υπηρεσία καταλόγου. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αλληλογραφία», για να εμφανιστούν μόνο οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ενός λογαριασμού, είτε γιατί η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet έκανε κάποιες αλλαγές είτε γιατί εσείς κάνατε κάποιο λάθος. Επιλέξτε το λογαριασμό και πατήστε το κουμπί «Ιδιότητες». Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες του λογαριασμού. Πατήστε καθεμία καρτέλα (Γενικά, Διακομιστές, Σύνδεση κ.λπ.), για να δώσετε τις νέες ρυθμίσεις ή για να αλλάξετε μόνο τα πεδία που θέλετε. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «ok», για να τις ενεργοποιήσετε.

Σημείωση

Aν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ίδια ή σε διαφορετική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet, ακολουθήστε από την αρχή τα ίδια βήματα, συμπληρώνοντας τα πεδία με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις στον Messenger

Αντίστοιχο πρόγραμμα με το Outlook Express είναι το Messenger, που προσφέρει ο Netscape Communicator. Για να το ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο «Communicator * Messenger» ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων «Ctrl+2». Η πρόσβαση στο μενού, για να εισαγάγετε τις διευθύνσεις των διακομιστών και γενικότερα να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να δέχεστε και να στέλνετε μηνύματα, γίνεται μέσω της επιλογής «Edit* Preferences...». Από τις κατηγορίες αριστερά, επιλέξτε «Mail & Newsgroups» και εισαγάγετε τα κατάλληλα ονόματα διακομιστών στις υποκατηγορίες «Identity» και «Mail Servers». Αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το πρόγραμμα, ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει να εισαγάγετε όλα τα στοιχεία που αφορούν στις διευθύνσεις των διακομιστών, στο πρωτόκολλο της εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και στο όνομα χρήστη και στον κωδικό που θα χρησιμοποιείτε. Όταν χρειαστεί να κάνετε αλλαγές ή προσθήκες στις ρυθμίσεις, εμφανίστε την καρτέλα «Preferences» και επιλέξτε τις κατηγορίες που προαναφέραμε.

Σημείωση

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και λογαριασμό ταχυδρομείου σε δύο διαφορετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet. Eίναι δυνατόν δηλαδή να διατηρείτε λογαριασμό πρόσβασης στο Internet μέσω της Hellas On Line και να έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση και στην εταιρεία OTEnet. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και αν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Μπορείτε με οποιαδήποτε εταιρεία να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, να ελέγχει τη διεύθυνση αλληλογραφίας που επιθυμείτε. Με αυτό τον τρόπο, έχετε τη δυνατότητα, ακόμα και αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, να λαμβάνετε την αλληλογραφία σας.

Το Outlook Express

Όπως είπαμε, το Outlook Express είναι το πρόγραμμα που διαθέτουν τα Windows 98 για την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας, για να ανοίξετε το πρόγραμμα. Στο αριστερό μέρος του Outlook Express, υπάρχουν οι φάκελοι όπου καταχωρίζονται τα εισερχόμενα, εξερχόμενα, διαγραμμένα και απεσταλμένα αρχεία. Όλα τα μηνύματα που δέχεστε αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο «Εισερχόμενα». Αντίστοιχα, όσα μηνύματα συνθέτετε, αλλά δεν τα στέλνετε, αποθηκεύονται στο φάκελο «Εξερχόμενα». Όσα αποστέλλονται μπαίνουν στο φάκελο «Απεσταλμένα». Έχετε ασφαλώς τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέους φακέλους, αλλά δεν μπορείτε να καταργήσετε ή να μετονομάσετε τους υπάρχοντες. Στο δεξιό μέρος της οθόνης του προγράμματος, εμφανίζονται τα περιεχόμενα των φακέλων (μηνύματα) με μία σύντομη περιγραφή του μηνύματος (αποστολέας ή παραλήπτης, το θέμα και η ημερομηνία μηνύματος). Στο μεγάλο πλαίσιο, ακριβώς από κάτω, εμφανίζεται το κείμενο των μηνυμάτων. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε το από τη λίστα και ακριβώς από κάτω θα εμφανιστεί το περιεχόμενό του.

Από την μπάρα εργαλείων έχετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές που θα χρησιμοποιείτε τακτικότερα για τη διαχείριση της αλληλογραφία σας. Οι επιλογές στην μπάρα εργασίας είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες, ανάλογα με το φάκελο και το μήνυμα που έχετε επιλέξει. Εάν, παραδείγματος χάριν, δεν επιλέξετε κανένα μήνυμα, η επιλογή της εκτύπωσης θα είναι απενεργοποιημένη. Ας δούμε όμως τη λειτουργία όλων των επιλογών:

Σημείωση

Τα πρωτόκολλα ταχυδρομείου (SMTP, POP και IMAP) ισχύουν για κάθε διακομιστή και πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα ταχυδρομείου θέλετε. Τόσο το Outlook Express όσο και το Messenger μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας. Να θυμάστε όμως ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ταχυδρομείου που συνοδεύει τον browser σας.

Σύνθεση μηνύματος. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για τη δημιουργία νέου μηνύματος. Επίσης, αν κάνετε κλικ στο σημείο που βρίσκεται το βελάκι, θα εμφανιστούν τυποποιημένες φόρμες μηνυμάτων για να επιλέξετε.

Απάντηση. Μπορείτε να απαντήσετε στον αποστολέα ενός μηνύματος, γρήγορα, συμπεριλαμβάνοντας και το αρχικό μήνυμα που σας έστειλε. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου της σύνθεσης μηνύματος και, αφού ο παραλήπτης και το θέμα είναι γνωστά, θα πληκτρολογήσετε μόνο το κείμενο του μηνύματος.

Απάντηση σε όλους. Ισχύει ό,τι και για την «Απάντηση», μόνο που θα λάβουν αντίγραφο του μηνύματός σας όλοι οι παραλήπτες που συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό μήνυμα (δηλαδή, όλoι αυτοί των οποίων η διεύθυνση υπήρχε στα πεδία «Προς:» και «Κοιν:», στο αρχικό γράμμα που λάβατε).

Προώθηση. Διαβιβάζετε το μήνυμα σε άλλον ή άλλους παραλήπτες. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου της σύνθεσης μηνύματος και το μόνο που θα πρέπει να προσθέσετε είναι οι διευθύνσεις των παραληπτών.

Βιβλίο διευθύνσεων. Καταγράφετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνείτε. Λειτουργεί ως «ηλεκτρονική ατζέντα», στην οποία μπορείτε να καταγράψετε στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail κ.λπ..

Διαγραφή. Στέλνει στο φάκελο «Διαγραμμένα» το επιλεγμένο μήνυμα.

Αποστολή και λήψη. Στέλνει και λαμβάνει μηνύματα. Η λήψη μηνυμάτων γίνεται από όλους τους λογαριασμούς ταχυδρομείου που έχετε ορίσει. Αντίθετα, για την αποστολή χρησιμοποιείται ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί ως «Προεπιλεγμένος».

Ο αριθμός που εμφανίζεται δίπλα στο φάκελο «Εισερχόμενα» υποδεικνύει τον αριθμό των μηνυμάτων που δεν έχετε διαβάσει. Κάντε κλικ στο φάκελο, για να εμφανίσετε τα περιεχόμενά του, και κλικ στα μηνύματα με την έντονη γραφή για να τα διαβάσετε. Αν το χαρακτηριστικό της έντονης γραφής εξαφανιστεί από ένα μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι έχετε εμφανίσει το περιεχόμενό του για ένα χρονικό διάστημα (το καθορίζετε εσείς) των πέντε δευτερολέπτων περίπου. Παρατηρήστε, επίσης, ότι τα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει εμφανίζουν ένα εικονίδιο κλειστού φακέλου, ενώ όσα περιέχουν συνημμένα αρχεία εμφανίζουν το εικονίδιο του συνδετήρα.

Δημιουργία και Αποστολή Μηνύματος

Για να συνθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο «Σύνθεση» στην μπάρα εργαλείων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τον τίτλο «Νέο Μήνυμα». Στο πλαίσιο «Προς:», πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη (π.χ., kati@otenet.gr). Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε περισσότερους του ενός παραλήπτες, πληκτρολογήστε τη μία μετά την άλλη τις διευθύνσεις τους, διαχωρίζοντας τα ονόματα με κόμμα (,) ή ερωτηματικό (;). Για παράδειγμα, kati@otenet.gr; info@dolnet.gr; κ.λπ. Στο πλαίσιο «Κοιν:» (Κοινοποίηση), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση οποιουδήποτε θέλετε να λάβει αντίγραφο του μηνύματός σας, ενώ στο πλαίσιο «Ιδ. Κοιν:» (Ιδιωτική κοινοποίηση), πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις όσων θέλετε να λάβουν «ιδιωτικά» το μήνυμα, χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Οι διευθύνσεις όσων παίρνουν ιδιωτικά αντίγραφα κοινοποίησης, δεν εμφανίζονται στο μήνυμα που λαμβάνουν οι κανονικοί παραλήπτες. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος σε κάποιο φίλος σας, χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι παραλήπτες. Όπως στο πλαίσιο «Προς:», έτσι και στα άλλα δύο έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Στο πλαίσιο «Θέμα:», πληκτρολογήστε μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του μηνύματός σας. Πρέπει να θυμάστε πάντα ότι το θέμα είναι η μόνη περιγραφή που έχει ο παραλήπτης, για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, αν αναλογιστείτε ότι πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν τεράστιο όγκο αλληλογραφίας και χρησιμοποιούν ως μοναδικό κριτήριο το θέμα, για να διαβάσουν ή να αγνοήσουν ένα μήνυμα.

Ολοκληρώνοντας τις πληκτρολογήσεις διευθύνσεων και θέματος, μπορείτε στο μεγάλο πλαίσιο από κάτω να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. Το Outlook Express λειτουργεί ως κειμενογράφος. Αν έχετε δουλέψει με παρόμοια προγράμματα (Word ή Wordpad), τότε κατέχετε ήδη τις βασικές γνώσεις που θα χρειαστείτε για την επεξεργασία του μηνύματος. Από την μπάρα εργαλείων που βρίσκεται πάνω από την περιοχή όπου πληκτρολογείτε, μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενό σας, να αλλάξετε γραμματοσειρά, μέγεθος, να καθορίσετε στιλ και να τονίσετε ή να αλλάξετε χρώμα σε φράσεις ή λέξεις. Το κείμενο αναδιπλώνεται αυτόματα στην επόμενη γραμμή, όταν ο κέρσορας φτάσει στο δεξιό μέρος του παραθύρου. Πατήστε το «Εnter», όταν θέλετε να ξεκινήσετε νέα παράγραφο ή να αφήσετε κενές γραμμές. Γενικότερα, στο Outlook Express ισχύουν όλοι οι κανόνες της επεξεργασίας κειμένου. Προσοχή, το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργεί κείμενα είτε σε μορφή HTML (δηλαδή τη μορφή που έχει μία ιστοσελίδα) είτε σε μορφή απλού κειμένου. Η εξ ορισμού επιλογή είναι να δημιουργούνται κείμενα HTML. Αν όμως ο παραλήπτης του μηνύματος δεν διαθέτει πρόγραμμα ταχυδρομείου, το οποίο διαβάζει κείμενα HTML, το μήνυμα θα εμφανιστεί ως απλό κείμενο. Αν έχετε αμφιβολίες για το πρόγραμμα ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης του μηνύματός σας, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε μορφή απλού κειμένου. Κάντε κλικ στο μενού «Μορφή» και κλικ στο «Εμπλουτισμένο Κείμενο» ή στο «Απλό Κείμενο». Μία μαύρη κουκκίδα θα σας δείχνει την επιλεγμένη εντολή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να διακόψετε τη σύνθεση ενός μηνύματος και να συνεχίσετε άλλη στιγμή, κάντε κλικ στο «Αρχείο*Αποθήκευση». Το μήνυμα θα καταχωριστεί στο φάκελο «Πρόχειρα». Όταν θα χρειαστεί να το επαναφέρετε για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο φάκελο «Πρόχειρα» και διπλό κλικ στο μήνυμα. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνθεση του μηνύματος και αποφασίσετε να το στείλετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή».

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, κάντε κλικ πάνω του και στην περιοχή κειμένου θα εμφανιστεί το περιεχόμενό του. Εάν κάνετε διπλό κλικ, θα ανοίξετε το μήνυμα σε ξεχωριστό παράθυρο.

Σημείωση

Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα μήνυμα δεν φτάσει στον προορισμό του, θα επιστρέψει στη διεύθυνση του αποστολέα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να συμβεί αυτό. Συνήθως, είτε ο διακομιστής ταχυδρομείου σας δεν μπορούσε να στείλει το μήνυμα είτε ο διακομιστής του παραλήπτη δεν μπορούσε να το δεχτεί. Αν η επιστροφή του μηνύματος δεν οφείλεται σε λάθος στη διεύθυνση του παραλήπτη, προσπαθήστε να το ξαναστείλετε. Είναι πιθανόν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου να αντιμετωπίζει κάποιο προσωρινό τεχνικό πρόβλημα.

Σημείωση

Οι περισσότεροι χρήστες κάνουν το λάθος να συνθέτουν και να διαβάζουν τα μηνύματά τους κατά τη διάρκεια που είναι συνδεδεμένοι στο Internet. Δεν υπάρχει λόγος να κρατάτε κατειλημμένη την τηλεφωνική σας γραμμή και να φουσκώνει ο λογαριασμός του ΟΤΕ. Μπορείτε να συνδεθείτε, να πάρετε την αλληλογραφία σας, να αποσυνδεθείτε και με την ησυχία σας να διαβάσετε και να συνθέσετε τα μηνύματά σας. Όταν είστε έτοιμοι, συνδέεστε και τα στέλνετε. Επίσης, όταν πρέπει να διακόψετε την πληκτρολόγηση ενός μηνύματος, μπορείτε να το αποθηκεύσετε και οποιαδήποτε στιγμή να το επαναφέρετε για να συνεχίσετε.

Σημείωση

Όλα τα μηνύματα που διαγράφετε μεταφέρονται στο φάκελο. Όταν όμως διαγράψετε ένα μήνυμα από το φάκελο, σβήνεται οριστικά από το σκληρό σας δίσκο και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης.

Αφού ανοίξετε το παράθυρο του Outlook Express, τρία απλά βήματα απαιτούνται για τη δημιουργία ενός μηνύματος:

1. Κλικ στο κουμπί «Σύνθεση», για να ανοίξει το παράθυρο νέου μηνύματος

2. Εισαγωγή της διεύθυνσης, του θέματος και του κειμένου του μηνύματος.

3. Κλικ στην επιλογή «Αποστολή». Σε ελάχιστα λεπτά το μήνυμα θα φτάσει στον παραλήπτη του.

Τα Eργαλεία των Προγραμμάτων Tαχυδρομείου

Τα σύγχρονα προγράμματα ταχυδρομείου διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες οι οποίες λύνουν κυριολεκτικά τα χέρια. Το Βιβλίο Διευθύνσεων και η Επισύναψη είναι από τις βασικές λειτουργίες που συναντάμε στα προγράμματα και γενικότερα στις υπηρεσίες ταχυδρομείου...

Το Βιβλίο Διευθύνσεων

Όλα τα προγράμματα ταχυδρομείου διαθέτουν ένα Βιβλίο Διευθύνσεων, στο οποίο καταγράφετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνείτε. Λειτουργεί σαν μια πραγματική ατζέντα. Όταν θέλετε να αναζητήσετε τη διεύθυνση ενός φίλου σας, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στο όνομά του. Επειδή είναι δύσκολο να θυμάστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων εκείνων με τους οποίους αλληλογραφείτε, είναι βολικό να διατηρείτε μια μόνιμη λίστα από ονόματα και διευθύνσεις. Όταν θέλετε να εισαγάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου φίλου σας, ανατρέχετε στο βιβλίο ή πληκτρολογείτε απλώς το πραγματικό του όνομα. Το πρόγραμμα ταχυδρομείου αυτόματα θα συμπληρώσει τη διεύθυνση που αντιστοιχεί στον άνθρωπο αυτό. Επίσης, τα σύγχρονα προγράμματα ταχυδρομείου, όπως το Outlook Express, παρέχουν τη δυνατότητα της άμεσης καταγραφής μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όταν απαντάτε ή προωθείτε ένα μήνυμα.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ενεργοποιήσετε το Βιβλίο Διευθύνσεων στο Outlook Express, είναι από το αντίστοιχο κουμπί στην μπάρα εργαλείων. Από το νέο παράθυρο μπορείτε να καταχωρίσετε διευθύνσεις, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες, να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, να εκτυπώσετε το Βιβλίο Διευθύνσεων και πολλά άλλα. Η προσθήκη ονομάτων και διευθύνσεων γίνεται εύκολα με το κουμπί «Νέα Διεύθυνση». Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Ιδιότητες:», όπως φαίνεται στην εικόνα 1, όπου θα συμπληρώσετε τα πεδία με τα στοιχεία του ανθρώπου που θέλετε να καταχωρίσετε. Το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα το πεδίο «Εμφάνιση:», βασιζόμενο στα στοιχεία που πληκτρολογήσατε στα πεδία «Όνομα:» και «Επώνυμο:». Στην περιοχή «Διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας» και στο πεδίο «Προσθήκη νέας:», πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση και κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Αν ο φίλος σας έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» έπειτα από κάθε διεύθυνση. Σε τέτοια περίπτωση, το πρόγραμμα χαρακτηρίζει ως προεπιλεγμένη την πρώτη διεύθυνση που πληκτρολογήσατε. Για να ορίσετε μία άλλη ως «Προεπιλεγμένη», επιλέξτε την και κάντε κλικ στο «Ορισμός ως προεπιλογή». Με τα πλήκτρα «Κατάργηση» και «Επεξεργασία», μπορείτε να διαγράψετε και να τροποποιήσετε αντίστοιχα μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία στην πρώτη και βασική καρτέλα του παραθύρου «Ιδιότητες:...», συνεχίστε, αν θέλετε, και στις υπόλοιπες (Οικία, Εργασία κ.λπ.), όπως φαίνεται στην εικόνα 2, και, όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων, πατήστε το «OK». Θα δείτε ότι στο Βιβλίο Διευθύνσεων έχει τοποθετηθεί η καταχώρισή σας, ταξινομημένη βάσει του ονόματος (εικόνα 3). Όποια στιγμή χρειαστεί να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιας εγγραφής, επιλέξτε την από το Βιβλίο Διευθύνσεων και πατήστε το κουμπί «Ιδιότητες». Αντίστοιχα, για να διαγράψετε μία εγγραφή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο «Διαγραφή».

Αφού λοιπόν καταγράψατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις εκείνων με τους οποίους αλληλογραφείτε, μπορείτε να ανακαλείτε την ατζέντα σας και να συμπληρώνετε τους παραλήπτες στα μηνύματα που στέλνετε. Στο παράθυρο της σύνθεσης νέου μηνύματος, παρατηρήστε ότι δίπλα από τα πεδία «Προς:», «Κοιν:» και «Ιδ. κοιν:» υπάρχει ένα μικρό εικονίδιο φακέλου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί το παράθυρο «Επιλογή παραληπτών», που συνδέει το Βιβλίο Διευθύνσεων με τα πεδία στα οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε τις διευθύνσεις των παραληπτών του μηνύματος. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα και πατήστε ένα από τα πλήκτρα «Προς:», «Κοιν:» ή «Ιδ. κοιν:», ανάλογα με το πεδίο που θέλετε να συμπληρώσετε.

Εικόνα 1: Πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε τα πεδία της καρτέλας «Προσωπικά στοιχεία». Είναι η βασική καρτέλα, στην οποία πρέπει να εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του φίλου σας.

Εικόνα 2: Αν το κρίνετε χρήσιμο, μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον στοιχεία για κάποιο φίλο σας, όπως διεύθυνση οικίας και εργασίας, τηλέφωνα κ.ά. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων, πατήστε το «OK» για να δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή.

Εικόνα 3: Το Βιβλίο Διευθύνσεων του Outlook Express. Οι εγγραφές εμφανίζονται ταξινομημένες βάσει επωνύμου.

Για να εμφανίσετε το Βιβλίο Διευθύνσεων του Netscape Communicator, κάντε κλικ στο «Communicator°Address Book» ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2. Οι εγγραφές εμφανίζονται ταξινομημένες (όπως και στο Outlook Express) βάσει του ονόματος. Με το πλήκτρο «New Card» δημιουργείτε νέες εγγραφές, ενώ με το πλήκτρο «Properties» τροποποιείτε τις υπάρχουσες.

Προσάρτηση Aρχείων

Μαζί με τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε ένα ή περισσότερα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία θα σταλούν ως συνημμένα και μπορούν να περιέχουν οτιδήποτε θέλετε: εικόνες, έγγραφα, προγράμματα κ.λπ. Ασφαλώς, όσο πιο μεγάλο είναι το αρχείο, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί για την αποστολή του. Για το λόγο αυτό, αν διαθέτετε πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων (π.χ., το WinZip), συμπιέστε το για ταχύτερη μεταφορά. Φροντίστε όμως να γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ο παραλήπτης του συνημμένου αρχείου διαθέτει το ίδιο πρόγραμμα συμπίεσης, ώστε να μπορέσει να το αποσυμπιέσει.

Συνθέστε το μήνυμα και συμπληρώστε τα πεδία με τις διευθύνσεις των παραληπτών, όπως δείξαμε στις προηγούμενες σελίδες. Για να προσαρτήσετε ένα ή περισσότερα αρχεία, πατήστε το εικονίδιο του συνδετήρα που βρίσκεται στην μπάρα εργαλείων ή κάντε κλικ στο «Εισαγωγή* Συνημμένο Αρχείο» από την μπάρα επιλογών. Μέσα από το παράθυρο διαλόγου «Εισαγωγή Συνημμένου», εντοπίστε το αρχείο, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επισύναψη». Εναλλακτικά, μπορείτε με διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου να το προσαρτήσετε αυτόματα. Τα συνημμένα αρχεία αντιπροσωπεύονται από τα αντίστοιχα εικονίδιά τους, τα οποία εμφανίζονται στο τέλος του παραθύρου του μηνύματος.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο αρχείο, κάντε διπλό κλικ στο μήνυμα που το περιλαμβάνει. Από το νέο παράθυρο, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει το αρχείο και επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού «Άνοιγμα» ή «Αποθήκευση ως». Αν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο του αρχείου, καλύτερα αποθηκεύστε το, ελέγξτε για ιούς και μετά ανοίξτε το.

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο μέσω Διαδικτύου

Εκτός από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet, οι οποίες παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της συνδρομής, υπάρχουν διάφορες εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Διαδικτύου (υπηρεσιών Web). Οι εταιρείες αυτές επιτρέπουν να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας απλώς το πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού προγράμματος ταχυδρομείου. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας και ακολουθώντας δεσμούς (επιλογές), στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα. Αφού ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως ο Internet Explorer, για παράδειγμα, δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλη τη διαδικασία αναλαμβάνει ο διακομιστής που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία που επισκεφθήκατε. Αυτό που κάνει ο διακομιστής είναι να εμφανίζει πληροφορίες και να σάς επιτρέπει να κάνετε επιλογές. Εμφανίζει, για παράδειγμα, ένα μενού με επιλογές όπως αποστολή μηνύματος, λήψη, έλεγχος για νέα μηνύματα κ.λπ. Χρησιμοποιώντας τον browser, όπως θα κάνατε σε μια κοινή ιστοσελίδα, κάνετε κλικ στην επιλογή που επιθυμείτε. Ακολουθείτε τα μενού ή τις επιλογές στη νέα σελίδα που θα σας εμφανιστεί, και συνεχίζετε κατ' αυτό τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Πλεονεκτήματα

Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δωρεάν (με το αντίτιμο ίσως των πολλών διαφημίσεων που εμφανίζονται) και δεν απαιτούν ειδικό πρόγραμμα ταχυδρομείου. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι με τη χρήση ενός απλού browser μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, σας απαλλάσσει από πολλά προβλήματα και ρυθμίσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet. Από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με τον υπολογιστή ενός φίλου σας ή ενός Internet Café, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα. Αν, αντίθετα, διατηρούσατε λογαριασμό ταχυδρομείου με συνδρομή σε κάποιον ISP, θα έπρεπε να διαθέτετε και πρόγραμμα ταχυδρομείου, αλλά και να το ρυθμίσετε για να λαμβάνει τα μηνύματα από τη διεύθυνσή σας (κάτι ιδιαίτερο δύσκολο όταν μετακινείστε συνεχώς ή όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό).

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των υπηρεσιών είναι η ανωνυμία που προσφέρουν. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βολικό χαρακτηριστικό, όταν, για παράδειγμα, η μόνη πρόσβαση που έχετε στο Διαδίκτυο είναι από το γραφείο σας και δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εργασίας σας για την προσωπική σας αλληλογραφία. Οι περισσότερες βέβαια εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες σάς υποχρεώνουν να συμπληρώσετε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η χώρα σας κ.λπ. Δεν είστε όμως υποχρεωμένοι να δηλώσετε τα ακριβή στοιχεία, αφού δεν υπάρχει και τρόπος να ελεγχθούν ή να επιβεβαιωθούν. Προσέξτε όμως, γιατί το όνομα που θα δηλώσετε θα φαίνεται σε όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Όταν γράφεστε σε αυτές τις υπηρεσίες, δηλώνετε όποιο όνομα (αρκεί να μην το χρησιμοποιεί άλλος χρήστης) και κωδικό πρόσβασης θέλετε.

Mειονεκτήματα

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτών των υπηρεσιών είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή και λήψη των μηνυμάτων. Ενώ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών Internet το πρόγραμμα ταχυδρομείου τρέχει στον υπολογιστή σας και όλα τα μηνύματα βρίσκονται στο σκληρό σας δίσκο, στις υπηρεσίες Web όλα τα μηνύματα είναι αποθηκευμένα στην τοποθεσία του Διαδικτύου όπου βρίσκεται η εταιρεία. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση θα γίνει ευκολότερα αντιληπτή όταν θα προσπαθήσετε μαζί με το μήνυμα να στείλετε και κάποιο ή κάποια αρχεία. Η όλη διαδικασία της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω Internet και οι ταχύτητες παράδοσης και λήψης είναι, συγκριτικά με το ταχυδρομείο μιας εταιρείας ISP, πολύ χαμηλότερες.

Οι εταιρείες που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω Web είναι πολλές, ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους έχει αυξηθεί δραματικά. Από τις παλαιότερες είναι η Hotmail, που βρίσκεται στην τοποθεσία http://www.hotmail.com/ Στο παιχνίδι του δωρεάν ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν άργησαν να μπουν οι Yahoo! (mail.yahoo.com) και AltaVista (AltaVista.iname.com), γνωστές και οι δύο εταιρείες από τις μηχανές αναζήτησης που διαθέτουν. Αν έχετε επισκεφτεί τη μηχανή αναζήτησης κάποιας από τις δύο, θα παρατηρήσατε τη σχετική αναφορά και το δεσμό που υπάρχει για να σας μεταφέρει στη σελίδα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρουν. Ωστόσο, δωρεάν ηλεκτρονική αλληλογραφία μπορείτε να βρείτε και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η δικτυακή πύλη in.gr (http://www.in.gr/) προσφέρει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με όλες τις επιλογές στα ελληνικά, καθώς και ένα από τα πρακτικότερα μενού που συναντάμε σε τοποθεσίες Web με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην πρώτη σελίδα όλων των τοποθεσιών που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπάρχουν δύο πλαίσια, στα οποία πληκτρολογείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, καθώς και μία επιλογή (ένα δεσμό, δηλαδή) για τη δημιουργία νέου λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή της δημιουργίας νέου λογαριασμού, εμφανίζεται μία νέα σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και δηλώνετε το όνομα και τον κωδικό που θα χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην αλληλογραφίας σας. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα με τα στοιχεία, είστε αμέσως σε θέση να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας ταχυδρομείο για να στείλετε και να λάβετε ηλεκτρονικά μηνύματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε στην ίδια εταιρεία περισσότερους από έναν λογαριασμούς.

Σημείωση

Ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιεί υπηρεσίες ταχυδρομείου μέσω Διαδικτύου είναι πολύ μεγάλος. Η μεγάλη ευκολία εγγραφής και η δωρεάν πρόσβαση δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς χρήστες να δημιουργούν έναν, δύο ή και περισσότερους λογαριασμούς αλληλογραφίας σε κάθε εταιρεία που προσφέρει αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, αν για ένα συγκεκριμένο διάστημα (είναι προκαθορισμένο από την εταιρεία) η ηλεκτρονική σας διεύθυνση μείνει ανενεργός (ούτε δέχεστε, αλλά ούτε στέλνετε e-mail), τότε αυτόματα διαγράφεται ο λογαριασμός ταχυδρομείου σας.

Στην πρώτη σελίδα όλων των τοποθεσιών Web που προσφέρουν υπηρεσίες ταχυδρομείου, υπάρχουν τα πλαίσια όπου πληκτρολογείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και η επιλογή για τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Μία ακόμα τοποθεσία στο Διαδίκτυο που προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η http://www.eudoramail.com/ Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που κυκλοφορεί το γνωστό πρόγραμμα ταχυδρομείου Eudora.

Στην τοποθεσία http://www.hotmail.com/ μπορείτε να βρείτε μία από τις παλαιότερες υπηρεσίες ταχυδρομείου μέσω Internet. Κάντε κλικ στο «Sign up now» και μόλις συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν, το Hotmail θα σας διαθέσει δωρεάν λογαριασμό ταχυδρομείου.

Η πολύ καλή ­οικονομικά­ πορεία του Yahoo! επέτρεψε στην εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να παρέχει πλέον και δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή «Sign me up!» και στην επόμενη σελίδα κάντε κλικ στο δεσμό «Non-US Sign up form», για να εμφανιστεί η φόρμα που συμπληρώνουν οι χρήστες που διαμένουν εκτός Αμερικής.

Πληκτρολογήστε κάποια προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν και κάντε κλικ στο «Submit This Form», για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό αλληλογραφίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάνατε λάθος ή δεν δώσατε επαρκή στοιχεία, θα σας εμφανιστούν σχετικό μήνυμα και τα αντίστοιχα πεδία για διόρθωση.


Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο Mέσω της Πύλης in.gr

Η μεγάλη ελληνική πύλη in.gr (http://www.in.gr/) προσφέρει, εκτός των άλλων, και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας και η απλότητα στα μενού της υπηρεσίας καθιστoύν το χειρισμό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας εύκολη υπόθεση. Όπως και στις υπόλοιπες εταιρείες που παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες, έτσι και στο in.gr είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα πριν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Δώστε λοιπόν τη διεύθυνση http://www.in.gr/ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της πύλης και κάντε κλικ στο δεσμό «InMail». Αν έχετε ήδη εγγραφεί, επειδή σας ενδιέφερε κάποια άλλη υπηρεσία για παράδειγμα το χρηματιστήριο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε στον αντίστοιχο δεσμό για να εγγραφείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πληκτρολογήστε τα ζητούμενα στοιχεία. Όταν τελειώσετε, θα εμφανιστεί η σελίδα από την οποία μπορείτε να διαχειρίζεστε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία.

Η σελίδα είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: στην κύρια οθόνη, όπου διαβάζετε και συνθέτετε τα μηνύματά σας, στις ενέργειες και στους φακέλους, όπου καταχωρίζονται τα μηνύματα. Για να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματα, κάντε κλικ στον αντίστοιχο φάκελο. Αν έχετε κάποιο μήνυμα, στο δεξί μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν το όνομα του αποστολέα, το θέμα του μηνύματος, η ημερομηνία αποστολής και το μέγεθος. Για να διαβάσετε το νέο σας μήνυμα, κάντε κλικ στο όνομα του αποστολέα. Με τις επιλογές «Επόμενο» και «Προηγούμενο» μπορείτε να διαβάσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο συγκεκριμένο φάκελο. Αν θέλετε να απαντήσετε άμεσα στον αποστολέα ενός μηνύματος, πατήστε την επιλογή «Απάντηση», ενώ, αν θέλετε να μεταβιβάσετε το μήνυμα, πατήστε την «Προώθηση».

Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα, πατήστε την επιλογή «Σύνθεση» από το μενού ενεργειών. Στο πεδίο «Προς:» δώστε τη διεύθυνση του παραλήπτη. Αν θέλετε να πάρουν αντίγραφο του μηνύματος άλλοι παραλήπτες, συμπληρώστε στο πεδίο «Cc:» (προέρχεται από τις λέξεις Carbon copy) τις διευθύνσεις τους. Προσέξτε ότι κάθε παραλήπτης που θα λάβει αντίγραφο του μηνύματος, θα μπορεί να δει τις διευθύνσεις των υπόλοιπων παραληπτών. Αν θέλετε να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος σε κάποιον ή κάποιους, χωρίς οι υπόλοιποι να το γνωρίζουν, συμπληρώστε στο πεδίο «Bcc:» (ακρώνυμο των λέξεων Blind carbon copy) τις διευθύνσεις τους. Στο πεδίο «Θέμα:» δώστε μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του μηνύματος και στο μεγάλο πλαίσιο, ακριβώς από κάτω, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Τέλος, πατήστε «Αποστολή» για να το... ταχυδρομήσετε.

Η σελίδα της πύλης in.gr, από την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό ταχυδρομείου. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει, πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Σημείωση

Η αποστολή μηνύματος στον εαυτό σας είναι ένας καλός τρόπος για να δοκιμάσετε το πρόγραμμα και το λογαριασμό ταχυδρομείου σας, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει. Σε ελάχιστα λεπτά θα λάβετε το μήνυμα που στείλατε και θα έχετε επιβεβαιώσει ότι οι ρυθμίσεις και ο λογαριασμός σας λειτουργούν κανονικά.

Το Βιβλίο Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Ταχυδρομείου in.gr

Βιβλίο Διευθύνσεων δεν παρέχουν μόνο τα προγράμματα ταχυδρομείου, αλλά και οι περισσότερες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ταχυδρομείου μέσω Διαδικτύου. Στο Βιβλίο Διευθύνσεων της υπηρεσίας αλληλογραφίας του in.gr έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε εγγραφές μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων. Η διαδικασία είναι παιχνιδάκι. Κατ' αρχάς, εμφανίστε το Βιβλίο Διευθύνσεων, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή στο μενού ενεργειών. Στο δεξί μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν δύο παράθυρα με τις εγγραφές των ατόμων και των ομάδων. Πατήστε «Δημιουργία» για να εισαγάγετε τα στοιχεία ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Συμπληρώστε τα πεδία (εικόνα 4) και πατήστε «Εντάξει» για την καταχώριση της εγγραφής. Αν πρόκειται να δημιουργήσετε ομάδα (εικόνα 5), τα μόνα στοιχεία που χρειάζεται να δώσετε είναι το όνομα ομάδας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσων συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Όσον αφορά στη διαγραφή και την τροποποίηση μιας εγγραφής, η τεχνική είναι ίδια με αυτήν που είδατε στο Outlook Express. Επιλέξτε το άτομο ή την ομάδα και πατήστε «Διόρθωση/Απεικόνιση», αν θέλετε να κάνετε αλλαγές, ή «Διαγραφή», για να την καταργήσετε.

Εικόνα 4: Τα πεδία «Ψευδώνυμο» και «Διεύθυνση e-mail:» πρέπει να συμπληρωθούν απαραίτητα. Η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων είναι προαιρετική.

Εικόνα 5: Μπορείτε να συμπεριλάβετε μεγάλο αριθμό διευθύνσεων σε μία ομάδα, αρκεί τα ονόματά τους να χωρίζονται με κόμμα ή ερωτηματικό. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε «Εντάξει» για να την καταχωρίσετε.

Aνακεφαλαίωση

Τώρα είστε έτοιμοι όχι απλώς να πληκτρολογήσετε λίγες λέξεις και να τις στείλετε σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και να οργανώσετε τόσο την αλληλογραφία σας όσο και τη συνολική επικοινωνία με το επαγγελματικό και φιλικό σας περιβάλλον. Το Outlook Express που συνοδεύει τον Internet Explorer είναι το πρόγραμμα-εργαλείο για την οργάνωση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Βρίσκεται σίγουρα εγκατεστημένο στο σκληρό σας δίσκο και αποτελεί καλή αφετηρία για τη γνωριμία σας με τον κόσμο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η κατανόηση των διαφόρων λειτουργιών, καθώς και οι βασικές αρχές και έννοιες που περιγράφουμε θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε αργότερα οποιοδήποτε πρόγραμμα ταχυδρομείου επιθυμείτε. Με λίγη υπομονή και εξερεύνηση στα μενού, θα μπορέσετε γρήγορα να ρυθμίσετε και να εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία (διεύθυνση και τύπος διακομιστή) σε ένα πρόγραμμα ταχυδρομείου.

Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ότι δεν έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε πολύ εύκολα να αποκτήσετε έναν, μέσω των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο. Η απόκτηση μάλιστα τέτοιου λογαριασμού δεν απαιτεί ρυθμίσεις, ούτε καν τη χρήση προγράμματος ταχυδρομείου. Επιπλέον, μπορείτε από οποιονδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο Internet, να διαχειρίζεστε εύκολα την αλληλογραφία σας με ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Από το εξωτερικό, από ένα Internet Café, από ένα δημόσιο χώρο (π.χ., βιβλιοθήκες) που παρέχει πρόσβαση στο Internet, είστε σε θέση να λάβετε και να στείλετε μηνύματα. Ασφαλώς, υπάρχει και το τίμημα που «πληρώνετε» για το δωρεάν ταχυδρομείο, η καθυστέρηση δηλαδή που παρατηρείται στην αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων, αφού όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω Internet. Είναι μικρό όμως το κόστος αυτό μπροστά στα οφέλη που παρέχει ένας δωρεάν λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την πύλη in.gr, το τεράστιο αυτό κέντρο πληροφοριών, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ελληνική γλώσσα, συνδυαζόμενη με το απλό και κατανοητό μενού που παρέχει η υπηρεσία ταχυδρομείου της πύλης, αποτελεί καλή λύση για όσους θέλουν ένα δωρεάν λογαριασμό ταχυδρομείου για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων.

Στην εποχή μας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ο πιο διαδεδομένος τομέας του Διαδικτύου. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να στείλει ένα απλό μήνυμα, μια ευχή, μια ειδοποίηση ή να επικοινωνήσει με κάποιον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εύκολα και γρήγορα. Είναι γενικότερα οι ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η επικοινωνία μέσω... e-mail.

Κεντρική σελίδα