Ερωτήματα πολίτη-καταναλωτή / επιχειρήσεων

Οι δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι επιχειρήσεις και ο καταναλωτής στο κόσμο της νέας οικονομίας είναι πολλές και πολλά ερωτήματα προκύπτουν.
Τα κυριότερα από αυτά για τον πολίτη-καταναλωτή είναι:
Γιατί να αγοράσω από το διαδίκτυο;
Πως θα επιβεβαιώσω την ταυτότητα και την ασφάλεια της εμπορικής ιστοσελίδας που επισκέπτομαι;
Μπορώ να εμπιστευθώ τα στοιχεία της πιστωτικής μου κάρτας στο Διαδίκτυο;
Ποια προσωπικά μου δεδομένα έχω δικαίωμα να διαφυλάξω από κάθε χρήση;
Έχει ακόμα δημιουργηθεί στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο; Ποιοι νόμοι ισχύουν για αγορές από το εξωτερικό;
Ενώ αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις:
Με ενδιαφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την επιχείρησή μου. Ποιά είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνω για μια τέτοια δραστηριότητα;
Ποιό είναι το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς επηρεάζουν την ηλεκτρονική δραστηριότητα της δικής μου επιχείρησης;
Αν έχω ήδη μια "παραδοσιακή επιχείρηση", πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικού εμπόρου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου;
Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες τεχνολογίες που να ταιριάζουν στην περίπτωση της δικής μου επιχείρησης;
Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ; Πώς μπορεί να επιτευχθεί ;
Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικός έμπορος, θα μπορέσουν οι εργαζόμενοί μου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο; Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις;
Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας του ηλεκτρονικού μου καταστήματος, ιδιαίτερα αν δεν έχω σημαντικές τεχνικές γνώσεις;
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στο φορέα που έχει συσταθεί από το κράτος για τα παραπάνω θέματα, το e-business Forum (http://www.ebusinessforum.gr/)
Tο e - business Forum είναι ένας διαρκής μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο καθώς και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς , για την παραγωγή θέσεων και προτάσεων προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.


Προηγούμενη σελίδα
| Κεντρική σελίδα | Κατάλογος