Εκπαίδευση - Κατάρτιση: Οι ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής επιχείρησης.

Η ομάδα αυτή σκοπό έχει να ασχοληθεί με τα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται με την αναδυόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας και την ταχύτατη ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών, ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Το Ιντερνετ και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αφήνοντας πίσω την περίοδο της παιδικής ανάπτυξης, πρόκειται να παίξουν στον αιώνα που μόλις άρχισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία καινούργιου πλούτου και ανάπτυξης.

Νέες επιχειρήσεις εμφανίζονται με σκοπό να αξιοποιήσουν τη δυναμική του Ιντερνετ ενώ πολλές από τις υπάρχουσες εταιρείες αναπτύσσουν ήδη ηλεκτρονικές δραστηριότητες. Οι ΗΠΑ οδηγούν σήμερα την κούρσα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η ψαλίδα με την Ευρώπη πρόκειται να κλείσει θεαματικά στα χρόνια που έρχονται. Το 2004, προβλέπουν οι ειδικοί, το 10% του εμπορίου στην Ευρώπη θα περνά από το Ιντερνετ, γεννώντας «ηλεκτρονική αξία» 2 περίπου τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η τεχνολογία που θα στηρίξει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην οργάνωση της οικονομίας είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμη.

Η καμπύλη της καινοτομίας αύξουσα. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην επιχείρηση και να συνθέσουν νέα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα; Όλες οι μελέτες εντοπίζουν κενά και αδυναμίες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι διαφορετική η κατάσταση στην Ελλάδα.

Η ομάδα εργασίας θα αναλάβει να εντοπίσει τα θέματα εκείνα που θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ώστε να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών και επιχειρήσεων.

Οι εργασίες της ομάδας θα πρέπει να ξεκινήσουν με μια προσεκτική ανάλυση του πώς οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Στη συνέχεια, το έργο θα στραφεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας:

θα διερευνήσει τις επιπτώσεις των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου στην εξέλιξη των επαγγελμάτων της ελληνικής βιομηχανίας της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Θα αναλύσει τις νέες ανάγκες οργάνωσης και δόμησης των επιχειρήσεων που δημιουργούν αυτές οι τεχνολογίες με στόχο να προσδιορίσει απαιτήσεις σε επαγγέλματα που συνδέονται με τη διοίκηση της επιχείρησης

Να συνθέσει ένα προφίλ ικανοτήτων για εργαζόμενους που θέλουν να συνδυάσουν ικανότητες τεχνικές και διοίκησης ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν τόσο τη στρατηγική όσο και την ανάπτυξη μιας δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου (techno-business people, σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία.

Να ερευνήσει ποια άλλα επαγγέλματα που συναντούν δυσκολίες στην αγορά εργασίας (πχ. κοινωνιολόγοι, νομικοί κλπ) θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου και πώς;

Να καταλήξει, με βάση τα προηγούμενα, σε συμπεράσματα που θα βοηθούσαν στην αναδιάρθρωση των προγραμμάτων της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και θα συνεισέφεραν στον καλύτερο προσανατολισμό των έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης που όλο και περισσότερο θα αναλαμβάνουν σε αυτή την περιοχή ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις ή επιμελητήρια.


 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος