Χρήσιμα links Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Gateway to electronic commerce

CommerceNet

Advisory Commission on Electronic Commerce

Electronic Commerce and the European Union

Europa

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_en.htm

Data Protection Registrar

International Counselor

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος