Η χρήση του Διαδικτύου και η πολιτική για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα 2001
 
Θόδωρος Καρούνος, Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΤ, karounos@grnet.gr
Λίνα Γουσίου, Σύμβουλος Έρευνας και Τεχνικο-οικονομικών Μελετών ΕΔΕΤ lina@grnet.gr
 
 Πίνακας περιεχομένων
 
Πρόλογος του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλου
Εισαγωγή του Γιάννη Καλογήρου Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
1.  Επισκόπηση εξελίξεων και τάσεων στο Διεθνές Internet
  1.1  Βασικά μεγέθη
  1.2  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Hλεκτρονικό Εμπόριο
  1.3  Κινητό Internet και m-Commerce
  1.4  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government)
2.  Ψηφιακό χάσμα
  2.1  Συγκριτική Θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ
3.  Πανελλαδική Έρευνα για χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Κινητής Τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα (Ιούνιος - Ιούλιος 2001)
  3.1  Στόχοι της έρευνας
  3.2  Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα
  3.3  Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας
    3.3.1  Βασικά συμπεράσματα της έρευνας για το σύνολο του πληθυσμού πάνω από 15 ετών 13
    3.3.2  Εξέλιξη χρήσης Internet στην Ελλάδα και ΕΕ
    3.3.3  Βασικά συμπεράσματα της έρευνας για ομάδες με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
  3.4  Ειδικότερα συμπεράσματα για την χρήση Internet
  3.5  Προοπτικές ανάπτυξης των αγορών Η/Υ και Internet
4.  Ελληνικές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
5.  Η πολιτική του ΥΠΑΝ για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ψηφιακή σύγκλιση
  5.1  Για την είσοδο των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία:
  5.2  Για την ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώηθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν:
  5.3  Για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής μορφής καθώς και για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου:
  5.4  Για την επιτάχυνση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην ανώτερη εκπαίδευση:
  5.5  Για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις:
  5.6  Για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δικτύωσης:
  5.7  Για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία:
  5.8  Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη:
  5.9  Για την δημιουργία νέων στελεχών:
6.  Βασικές Πηγές
 
 

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος