Έξυπνα Κολπάκια για τον Internet Explorer

Έξυπνα Κολπάκια για τον Internet Explorer

Ο Internet Explorer προσφέρει στον προγραμματιστή ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εμφανίσει έξυπνες, ζωντανές και δημιουργικές ιστοσελίδες ενσωματώνοντας λίγες γραμμές κώδικα.

Κ. Καρακατσάνης

O Internet Explorer, από την έκδοση 4.0 και μετά, άλλαξε την κατάσταση στον τρόπο κατασκευής ιστοσελίδων, επιτρέποντας στον προγραμματιστή να αποκτήσει τον έλεγχο οποιουδήποτε αντικειμένου. Μαζί με τη JavaScript ή τη VBScript δημιούργησε ένα δυναμικό περιβάλλον, προσθέτοντας στις απλές στατικές εντολές της HTML τη δυνατότητα προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τις εντολές που προσφέρουν οι δύο γλώσσες σεναρίων (scripting languages), όπως αποκαλούνται, η JavaScript και η VBScript, με την πρώτη να έχει το προβάδισμα τόσο από την πλευρά του πλήθους εντολών όσο και από την πλευρά της διάδοσης μεταξύ των προγραμματιστών.

Αυτό που προσφέρει ο Internet Explorer 4.0 και φυσικά οι μεταγενέστερες εκδόσεις του, όπως ο Internet Explorer 5.5 που θα βρείτε στα Windows Millennium, είναι ο διαχωρισμός των εντολών που περιγράφουν την ιστοσελίδα από την ίδια τη γλώσσα HTML. Μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε ένα κουμπί σε μια φόρμα της ιστοσελίδας ή ακόμα και ολόκληρη τη σελίδα και να της αλλάξετε χρώμα. Είναι δυνατόν επίσης να μεταβάλετε τα περιεχόμενα δυναμικά, ανάλογα με την επιλογή του τελικού χρήστη που βλέπει την ιστοσελίδα. Μερικά από αυτά είναι ο τίτλος που παρουσιάζεται στο παράθυρο του Internet Explorer και περιγράφεται από την «κανονική» HTML από τις ετικέτες <TITLE>, το κείμενο που εμφανίζεται ανάμεσα σε μια επικεφαλίδα χρησιμοποιώντας τις εντολές <H1> και </H1> και πολλά άλλα. Η δυναμική αλλαγή του πιο πάνω κειμένου δεν γίνεται με τις πατροπαράδοτες εντολές HTML, αλλά απευθείας από τις ιδιότητες του κειμένου ή των άλλων αντικειμένων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Οι πιο κάτω στατικές εντολές HTML που εμφανίζουν μια επικεφαλίδα σε μπλε φόντο

<h1>

<font color=»#0000FF»>Στα περίπτερα κάθε 1η του μήνα</font>

</h1>

μπορούν να εμπλουτιστούν με μία ακόμα απλή εντολή (ID=»myColor»), η οποία χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο φόντο της επικεφαλίδας, όπως στις πιο κάτω γραμμές.

<h1>

<font color=»#0000FF» ID=»myColor»>Στα περίπτερα κάθε <b> 1η</b> του μήνα</font>

</h1>

Το αποτέλεσμα είναι να έχει τη δυνατότητα ο προγραμματιστής να αλλάξει τις ιδιότητες του φόντου, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο ID και τις δυναμικές εντολές που υπάρχουν ενσωματωμένες στον Internet Explorer. Κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί, ο προγραμματιστής μπορεί να αλλάξει το χρώμα της γραμματοσειράς, χρησιμοποιώντας την εντολή

document.all.myColor.color='Red'

Εδώ φαίνεται η δυναμική που προστίθεται στις απλές εντολές της γλώσσας HTML, με το «document.all» να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στην ιστοσελίδα, όπως είναι η επικεφαλίδα (<H1>), ο τίτλος, η γραμματοσειρά (<FONT>), ο σύνδεσμος(<A HREF>) και πολλά άλλα.

Οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και η συνένωση των εντολών HTML και JavaScript δημιούργησαν την DHTML, μέσα από την οποία ο προγραμματιστής έχει καλύτερο έλεγχο στα διάφορα μέρη της ιστοσελίδας. Η DHTML πάντως δεν είναι προνόμιο μόνο του Internet Explorer αλλά και του Netscape Navigator από την έκδοση 3.5 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες που θα δημιουργήσετε χρειάζονται μόνο ένα μοντέρνο πρόγραμμα αναζήτησης και τίποτα περισσότερο. Η DHTML επωφελείται από την υπάρχουσα δομή της HTML και το καινούριο χαρακτηριστικό CSS (Cascading Style Sheets), παρέχοντας μια απεικόνιση της ιστοσελίδας στη συγκεκριμένη γλώσσα που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής. Τα στιλ μορφοποίησης CSS θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις επαναλήψεις, δηλώνοντας το στιλ που θέλετε μόνο μία φορά. Ενσωματώνοντας το στιλ στην ιστοσελίδα, δεν χρειάζεται πλέον να αλλάζετε το χρώμα της γραμματοσειράς σε κόκκινο για κάθε <H1>, για παράδειγμα.

Ο πιο κάτω κώδικας εμφανίζει δύο κουμπιά εντολών με τις αντίστοιχες λεζάντες «Αλλαγή Επικεφαλίδας» και «Αλλαγή Χρώματος». Κάνοντας κλικ σε αυτά, θα δείτε να αλλάζουν τα περιεχόμενα της επικεφαλίδας και το χρώμα της γραμματοσειράς.

<html>

<head>

<meta http-equiv=»Content-Language» content=»el»>

<meta http-equiv=»Content-Type» content=»text/html; charset=windows-1253»>

<meta name=»GENERATOR» content=»Microsoft FrontPage 4.0»>

<meta name=»ProgId» content=»FrontPage.Editor.Document»>

<title>Περιοδικό</title>

</head>

<body>

<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript» ID=code>

// Η διαδικασία σε JavaScript

function MyColor(str) {

// H εντολή εκτελείται μόνο αν κληθεί η διαδικασία MyColor

document.all.myColor.color=str

}

function MyHeader() {

// H εντολή εκτελείται μόνο αν κληθεί η διαδικασία MyHeader

document.all.myH1.innerHTML = «H δικιά μου ιστοσελίδα»

}

</SCRIPT>

<h1 align=»center»>Περιοδικό <img border=»0» src=»NewLOGO.bmp» width=»357» height=»87»></h1>

<p>

<h1 ID=»myH1» ><font color=»#0000FF» ID=»myColor»>Στα περίπτερα κάθε <b> 1η</b> του μήνα</font></h1>

<p>Στο τεύχος Ιανουαρίου 2001 θα βρείτε:</p>

<p>

<p><input type=»button» value=»Αλλαγή Χρώματος» ONCLICK=»MyColor('Red')» name=»B3»></p>

<p><input type=»button» value=»Ιστοσελίδα» ONCLICK=»MyHeader()» name=»B4»></p>

</body>

</html>

 

Θα δείτε ότι κάνοντας κλικ στην αλλαγή χρώματος, η επικεφαλίδα εμφανίζεται σε κόκκινο χρώμα. Αν κάνετε και πάλι κλικ στο επόμενο κουμπί, θα δείτε ότι η επικεφαλίδα θα αλλάξει πάλι και θα εμφανιστεί στο προεπιλεγμένο χρώμα. Ταυτόχρονα η επικεφαλίδα έχει χάσει πια όλες τις ρυθμίσεις που υπήρχαν από τις στατικές εντολές. Για αυτόν το λόγο, αν ξανακάνετε κλικ πάνω στο κουμπί για την αλλαγή του χρώματος, θα δείτε να εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Αυτό συμβαίνει καθώς η εντολή <font color=»#0000FF» ID=»myColor»> έχει αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της επικεφαλίδας και έτσι η JavaScript δεν μπορεί να βρει τον κωδικό που αντιστοιχεί στη γραμματοσειρά. Αυτό που αλλάζει δεν είναι, βέβαια, ο πηγαίος κώδικας, αλλά οι μεταβλητές που έχουν φορτωθεί στη μνήμη του Internet Explorer. Αν δηλαδή φορτώσετε εκ νέου την ίδια ιστοσελίδα, θα δείτε να εμφανίζονται οι αρχικές τιμές και να δουλεύουν και πάλι τα δύο κουμπιά εντολών.

Οι δύο διαδικασίες MyHeader και MyColor είναι γραμμένες σε JavaScript και έχουν «δεθεί» στα δύο κουμπιά εντολών με τις αντίστοιχες εντολές HTML ONCLICK= «MyHeader()» και

«ONCLICK=»MyColor('Red')» αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι, μόλις ο χρήστης πατήσει ένα κουμπί, θα εκτελεστεί η αντίστοιχη διαδικασία. Ο κώδικας για την κάθε διαδικασία βρίσκεται μεταξύ των ετικετών <SCRIPT> και </SCRIPT>.

Μία πιο ενδιαφέρουσα λύση, ίσως ένα παράδειγμα που θα μπορούσατε να υλοποιήσετε για να εξασκηθείτε στην DHTML, θα ήταν να υπάρχει στην ιστοσελίδα, αντί για το κουμπί «Αλλαγή Χρώματος» μια λίστα επιλογών με τα βασικά χρώματα. Κάνοντας σε αυτήν κλικ, θα είχε τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει το χρώμα στο οποίο θα ήθελε να εμφανιστεί η επικεφαλίδα.

Έξυπνα Προγραμματάκια

Η ενσωμάτωση των εντολών της γλώσσας προγραμματισμού σε μια ιστοσελίδα γίνεται, όπως είδαμε πιο πάνω, με την ετικέτα <SCRIPT>. Η συγκεκριμένη γλώσσα καθορίζεται από το χαρακτηριστικό LANGUAGE που συνοδεύει την ετικέτα <SCRIPT>. Ο πιο κάτω κώδικας δείχνει τη μορφή που απαιτείται για να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας εντολές JavaScript.

<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript»>

// κώδικας σε JavaScript

</SCRIPT>

Στη JavaScript, τα σχόλια σημαδεύονται με τους χαρακτήρες «//» στην αρχή της γραμμής ή με τους χαρακτήρες «/*» για την αρχή και «*/» για το τέλος. Η JavaScript χρησιμοποιεί τη μεταβλητή Date για να διαβάσει την ημερομηνία από το ρολόι του υπολογιστή. Προσοχή: η ημερομηνία είναι αυτή του υπολογιστή και όχι του απομακρυσμένου διακομιστή. Η JavaScript χρησιμοποιεί τη μεταβλητή Date όπως και τις μεταβλητές του τύπου string με μοναδική εξαίρεση την πρώτη δήλωση. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια μεταβλητή με την ημερομηνία, την ώρα και τα δευτερόλεπτα από το τοπικό ρολόι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πιο κάτω εντολή

today = new date()

Έπειτα από την εκτέλεση της εντολής, η μεταβλητή today θα περιλαμβάνει τη σημερινή ημερομηνία στην πλήρη της μορφή. Η JavaScript σάς επιτρέπει να απομονώσετε αρκετά από τα χαρακτηριστικά της ημερομηνίας, όπως είναι ο μήνας, η ημέρα της εβδομάδας και το έτος. Ο πιο κάτω κώδικας δείχνει τη χρήση αυτών ακριβώς των μεταβλητών.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ημερομηνία σε JavaScript</TITLE>

<STYLE TYPE=»text/css»>

BODY {margin: 5pt}

H1 {font-family: verdana; color: navy}

</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript»>

function getData() {

// Χρήση της ημερομηνίας

var today, mmonth

today = new Date()

document.write(«<HR>»);

document.write(«<BR>Ημερομηνία: « +today);

document.write(«<HR>»);

mmonth = today.getMonth() + 1

document.write(«<BR>Μήνας: « + mmonth);

document.write(«<BR>Έτος: « + today.getYear());

document.write(«<BR>Ημέρα: « +today.getDate());

document.write(«<HR>»);

if (today.getDay() == 0) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Κυριακή»);

if (today.getDay() == 1) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Δευτέρα»);

if (today.getDay() == 2) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Τρίτη»);

if (today.getDay() == 3) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Τετάρτη»);

if (today.getDay() == 4) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Πέμπτη»);

if (today.getDay() == 5) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Παρασκευή»);

if (today.getDay() == 6) document.write(«<BR>Σήμερα είναι: Σάββατο»);

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Υπολογισμός της ημερομηνίας</H1>

<P>Κάντε κλικ στο πιο κάτω πλήκτρο.</P>

<FORM>

<INPUT TYPE=BUTTON VALUE=»Ημερομηνία»

ONCLICK=»getData();» >

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Ο υπολογισμός της ημερομηνίας γίνεται από τη διαδικασία getData(), η οποία καλείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Ημερομηνία» που εμφανίζεται στην οθόνη. Η εντολή document χρησιμοποιείται συχνά στην DHTML και στη JavaScript, τόσο για να διαβάσει όσο και για να γράψει στην ίδια την ιστοσελίδα. Στον παραπάνω κώδικα η εντολή document.write εμφανίζει την ημερομηνία με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η today.getDay() εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας σε αριθμούς από το 0 έως το 6, που αντιστοιχούν στις ημέρες. Για να εμφανιστεί η ημέρα της εβδομάδας στα ελληνικά, θα πρέπει να γραφτούν μερικές γραμμές κώδικα, όπως στο πιο πάνω παράδειγμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η μεταβλητή today, που εμφανίζεται με την εντολή document.write(«<BR>Ημερομηνία: « +today) και περιλαμβάνει τη σημερινή ημερομηνία με όλες τις λεπτομέρειες, ακόμα και τη διαφορά ώρας από το Greenwich (UTC +0200). Η μόνη παραφωνία είναι ο υπολογισμός του μήνα που είναι επίσης ένας αριθμός από το 0 έως το 11. Έτσι, για να εμφανίσετε το σωστό μήνα, θα πρέπει να προσθέσετε μια μονάδα, όπως στον πιο πάνω κώδικα με την εντολή today.getMonth() + 1.

Ρολόϊ με την HTML

Μια άλλη λειτουργία για την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη JavaScript σε συνδυασμό με την DHTML είναι η δημιουργία ενός ρολογιού που μετρά την ώρα ή καλύτερα εμφανίζει την ώρα του υπολογιστή σας. Στη Λίστα 1 μπορείτε να δείτε τις εντολές της JavaScript που βρίσκονται ανάμεσα στις πιο παραδοσιακές εντολές HTML, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η λειτουργία του στηρίζεται στην εντολή window.tmr = setInterval('tick()', 999) και στη διαδικασία buildTime(). Η πρώτη δημιουργεί ένα χρονόμετρο (timer) που εμφανίζει την ώρα κάθε ένα δευτερόλεπτο (999 msec). Η εμφάνιση της ώρας γίνεται από την εντολή document.all.clock.innerText = buildTime(), που αναλαμβάνει να μορφοποιήσει σωστά την ώρα και να την εμφανίσει στον ελεύθερο χώρο του κειμένου, αμέσως μετά τη φράση «Η τωρινή ώρα είναι:». Οι εντολές που «σημαδεύει» σε αυτόν το χώρο είναι η <SPAN ID=»clock»> και </SPAN>. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εντολή μορφοποίησης, όπως είναι η {color:blue; font-size:120%}, που χρησιμοποιείται στην αρχή της σελίδας για να ορίσει ένα στιλ (<STYLE TYPE=»text/css»>). Η ίδια περιοχή, όπως έχει «σημαδευτεί» από τη γλώσσα HTML, χρησιμοποιείται από την εντολή DHTML για να εμφανίσει την ώρα document.all.clock.innerText. Ολόκληρος ο κώδικας για το «Ιστορολόι» βρίσκεται στη Λίστα 1.

Ο κώδικα με τις εντολές της JavaScript θα μπορούσε να είναι πιο απλός, χρησιμοποιώντας την πιο κάτω εντολή

return (val < 10) ? «0» + val.toString() : val;

αντί της IF-THEN στη διαδικασία function lead0(val). Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί ένα μηδενικό στο πεδίο της ώρας, των λεπτών και των δευτερολέπτων σε περίπτωση που υπάρχει μονοψήφιος αριθμός (το 8 γίνεται 08, το 9 γίνεται 09 κ.ο.κ.).

Κολπάκια με την DHTML

Εκτός από την υλοποίηση ενός ρολογιού ή ημερολογίου με εντολές HTML, μπορείτε να διαβάσετε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην έκδοση του προγράμματος αναζήτησης και στο περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη. Έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να δείτε αν ο επισκέπτης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Netscape Navigator ή τον Internet Explorer, αν διαθέτει Windows ή κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, ακόμα και ποιον επεξεργαστή έχει στο μηχάνημά του. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή. Πολλά από αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές αναλύσεις των επισκεπτών ή για να μορφοποιήσουν την ιστοσελίδα κατάλληλα, έτσι ώστε να φαίνεται καλύτερα στον τελικό χρήστη. Μία ακόμα σημαντική πληροφορία που είναι δυνατόν να ελέγξει ο προγραμματιστής είναι η ανάλυση της οθόνης του χρήστη. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαβάζονται από την εντολή «screen.width» και «screen.height».

Σε προηγούμενο τεύχος, σας είχαμε υποσχεθεί την υλοποίηση μιας αριθμομηχανής μέσω της DHTML. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, ειδικά αν έχετε καταλάβει τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις εντολές της. Ο σχεδιασμός των αντικειμένων μπορεί να γίνει από το FrontPage 2000, το Dreamweaver ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό εργαλείο. Αυτό που χρειάζεται είναι να προβλέψετε όλα τα κουμπιά που είναι οι δέκα αριθμοί (0..9), το ίσον (=) και τα σύμβολα των πράξεων. Από εκεί και μετά η υλοποίηση μπορεί να γίνει με μερικές διαδικασίες και λίγες γραμμές κώδικα JavaScript. Η βάση είναι πάντα η ίδια, με τη διαδικασία ON - what is this - να μεταφέρει τη ροή του προγράμματος στον κώδικα JavaScript. Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί με αριθμούς, εκτελείται η διαδικασία cNumber() περνώντας παράλληλα και την αντίστοιχη μεταβλητή με τον αριθμό που πατήθηκε. Η συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχει πρώτα αν το πεδίο του αποτελέσματος, που αντιστοιχεί με το LCD σε μια πραγματική αριθμομηχανή, έχει μόνο τον αριθμό 0 και στη συνέχεια η ίδια ρουτίνα εμφανίζει τον αριθμό που πατήθηκε. Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει ένα από τα πλήκτρα των αριθμητικών πράξεων, εκτελείται μία ακόμα διαδικασία, η cClear(), που αποθηκεύει τον αριθμό και τη συγκεκριμένη πράξη στη μνήμη, καθαρίζοντας παράλληλα το πεδίο του αποτελέσματος. Έτσι η JavaScript γνωρίζει ποια πράξη θα εκτελέσει, όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο = που εμφανίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Το μοναδικό περίεργο χαρακτηριστικό είναι η αλλαγή των περιεχομένων των μεταβλητών από κείμενο σε αριθμούς, που γίνεται με την εντολή eval. Η συγκεκριμένη υλοποίηση είναι αρκετά απλή και φυσικά, όπως πάντα, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να την εμπλουτίσετε. Μπορείτε εύκολα, βασισμένοι στον ίδιο κώδικα, να προσθέσετε δεκαδικούς αριθμούς, χιλιάδες, ένα κουμπί με το σημείο «.» και να δημιουργήσετε ένα πιο φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον αλλάζοντας τη JavaScript.

Λίστα 1

Οι δυνατότητες της DHTML γίνονται προσιτές στον προγραμματιστή με τη γλώσσα JavaScript. Ο πιο πάνω κώδικας θα δημιουργήσει ένα χρονομέτρη (timer) και θα τον εμφανίσει σε μια συγκεκριμένη θέση με μια συγκεκριμένη μορφοποίηση. Η ετικέτα <STYLE> χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις προδιαγραφές της επικεφαλίδας (<H1>) και του κειμένου που εμφανίζει το ρολόι (<clock>).

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ticking Clock</TITLE>

<STYLE>

BODY {margin: 5pt}

H1 {font-family: verdana; color: navy}

#clock {color:blue; font-size:120%} /* Format the clock. */

</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript»>

// Έλεγχος αν υπάρχει ο IE4 ή μεταγενέστερη έκδοση

var MS = navigator.appVersion.indexOf(«MSIE»);

window.isIE4 = (MS > 0) &&

(parseInt(navigator.appVersion.substring(MS + 5, MS + 6))

>= 4);

function lead0(val) {

// Προσθήκη μηδενικών για να διαθέτει η ώρα δύο ψηφία

if (val < 10) {

val = «0» + val.toString()

}

return (val);

}

function buildTime() {

var time = new Date();

var ampm = « π.μ.»;

var h = time.getHours();

// 24ωρη ώρα και αν είναι pm am

if (h > 12) {

h = h - 12;

ampm = « μ.μ.»;

}

return lead0(h) + «:» + lead0(time.getMinutes()) + «:» +

lead0(time.getSeconds()) + ampm;

}

function tick() {

// Αλλαγή της ώρας με την τρέχουσα ώρα.

document.all.clock.innerText = buildTime();v

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<!-- Ξεκινά μόνο όταν ο ΙΕ είναι από την έκδοση 4 και μετά -->

<!-- When unloading, remove the timer if it exists. -->

<BODY ONUNLOAD=»if (null != window.tmr) clearInterval(window.tmr);»

ONLOAD=»if (window.isIE4)

window.tmr = setInterval('tick()', 999);»>

<H1>Το ΙστοΡΟΛΟΪ</H1>

<P>Πιο κάτω υπάρχει ένα ρολόι που μετρά την ώρα και την

εμφανίζει σε κάθε δευτερόλεπτο.

</H1>

<P>Η τωρινή ώρα είναι:

<SPAN ID=»clock»>

<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript»>

document.write(buildTime());

</SCRIPT>

</SPAN>.

</BODY>

</HTML>

 


Κεντρική σελίδα