Προγράμματα Διαχείρησης Μεταφοράς Αρχείων, Σύμμαχοι Mεταφορείς

Προγράμματα Διαχείρησης Μεταφοράς Αρχείων

Σύμμαχοι Mεταφορείς

Όσο μεγάλη και αν είναι η ταχύτητα με την οποία συνδεόμαστε με το Διαδίκτυο, το κατέβασμα των μεγάλων αρχείων εξακολουθεί να είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, με πολλά απρόοπτα. Για να τα αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και να επιλέξουμε τους κατάλληλους... συμμάχους.

Αλήθεια, πόσες φορές σάς έχει τύχει να κατεβάζετε από το Internet ένα αρχείο αρκετών Megabyte, και λίγα δευτερόλεπτα προτού ολοκληρωθεί η μεταφορά του, να διακόπτεται ξαφνικά η σύνδεση με το διακομιστή που σας στέλνει το αρχείο; Ακόμα και αν δεν έχετε βρεθεί σε αυτήν τη θέση, σίγουρα μερικές φορές δεν θα έχετε καταφέρει να μεταφέρετε από το Internet τα αρχεία που θέλετε, είτε γιατί ο διακομιστής που τα έχει αποθηκευμένα στέλνει για διάφορους λόγους τα δεδομένα με πολύ μικρό ρυθμό είτε γιατί βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα προβλήματα αυτά άλλοτε οφείλονται στο μεγάλο αριθμό των χρηστών που πρέπει να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα ο διακομιστής από τον οποίο μεταφέρουμε το αρχείο, και άλλοτε σε υπερφόρτωση του δικτύου, στις καθυστερήσεις δηλαδή οι οποίες συμβαίνουν όταν ένας μεγάλος όγκος δεδομένων πρέπει να περάσει από γραμμές μικρού εύρους (bandwidth). Στην περίπτωση μάλιστα που ο διακομιστής που περιέχει το αρχείο βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση, τα δεδομένα, μέχρι να καταλήξουν στον υπολογιστή μας, πρέπει αναγκαστικά να περάσουν από γραμμές δεδομένων διαφορετικής χωρητικότητας και ποικίλου φόρτου. Ακόμα και αν μόνο μία διαδρομή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο ρυθμός μεταφοράς του αρχείου στον υπολογιστή μας μπορεί να είναι δραματικά μικρός.

Τηλεπικοινωνιακά Mειονεκτήματα

Οι παραπάνω λόγοι από μόνοι τους είναι αρκετοί για να καθυστερήσουν τη μεταφορά των μεγάλων αρχείων, ακόμα και αν συνδεόμαστε με το Internet με γραμμές ικανές να πετύχουν μεγάλους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων, όπως οι καλωδιακές συνδέσεις. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι οι περισσότεροι από εμάς συνδεόμαστε με το Internet με τα ταπεινά μόντεμ των 56Kbps, καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά των μεγάλων αρχείων μπορεί να αυξηθεί υπερβολικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Άλλωστε, το σημερινό τηλεφωνικό δίκτυο δεν επιτρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες των μόντεμ μας, με αποτέλεσμα σπάνια η σύνδεσή μας με το Internet να ξεπερνά τα 42Kbps (kilobit per second). Βλέπετε, μπορεί όλα σχεδόν τα τηλεφωνικά κέντρα να έχουν μετατραπεί σε ψηφιακά, η σύνδεση όμως μέχρι την εταιρεία παροχής Internet δεν είναι καθαρά ψηφιακή. Αυτό συμβαίνει γιατί το ψηφιακό σήμα του υπολογιστή μετατρέπεται σε αναλογικό από το μόντεμ και στη συνέχεια μεταδίδεται αναλογικά μέσω της τηλεφωνικής γραμμής μέχρι τον κατανεμητή του ΟΤΕ (ΚΑΦΑΟ). Εκεί μετατρέπεται σε ψηφιακό και μεταδίδεται μέσω των τηλεφωνικών κέντρων του ΟΤΕ στην εταιρεία παροχής Internet. Οι μετατροπές αυτές μειώνουν την ποιότητα του σήματος και έχουν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πετύχουμε τις θεωρητικά επιτρεπτές ταχύτητες μεταφοράς, οι οποίες είναι 56Kbps για τη λήψη και 33,6Kbps για την αποστολή. Όσο για τους κατόχους των γραμμών ISDN, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται ψηφιακά με την εταιρεία παροχής Internet χωρίς ενδιάμεσες αναλογικές μετατροπές του σήματος, μπορούν θεωρητικά να μεταφέρουν δεδομένα με ταχύτητα 64Kbps ή 128Kbps.


Απλοί Υπολογισμοί

Ας ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματα των τηλεφωνικών γραμμών και τα πιθανά «κυκλοφοριακά» προβλήματα των δεδομένων στις λεωφόρους του Internet, και ας υποθέσουμε ότι πετυχαίνουμε τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα σύνδεσης με την εταιρεία παροχής Internet. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε ένα μόντεμ 56Kbps, η μέγιστη ταχύτητα λήψης δεδομένων θα είναι περίπου 6,8KB το δευτερόλεπτο (56.000bit/8 = 7.000byte/1.024 @ 6,84KB). Ανάλογα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι για σύνδεση ISDN ταχύτητας 64 ή 128Kbps, η μέγιστη ταχύτητα λήψης είναι περίπου 7,8 και 15,6KB το δευτερόλεπτο αντίστοιχα. Οπότε, για να κατεβάσουμε με ένα μόντεμ 56Kbps ένα αρχείο 19MB, θα χρειαστούμε περίπου 47 λεπτά (19ΜΒ = 19*1.024ΚΒ/6,8ΚΒ = 2.861,176sec @ 47,68min). Ακόμα δηλαδή και με ιδανικές συνθήκες, ο χρόνος που απαιτείται για να κατεβάσουμε ένα αρχείο μικρότερο από το μέγεθος του προγράμματος εγκατάστασης του Netscape Communicator 4.75 είναι αρκετά μεγάλος. Αν επανέλθουμε τώρα στον πραγματικό κόσμο, όπου τα μόντεμ των 56Kbps δεν θα φτάνουν ποτέ τα 6,8KB το δευτερόλεπτο, τότε ο χρόνος που υπολογίσαμε άνετα ξεπερνά τη μία ώρα. Μέσα σε μία ώρα, ακόμα και αν η μεταφορά του αρχείου πραγματοποιείται κανονικά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να θελήσουμε να διακόψουμε μόνοι μας την τηλεφωνική σύνδεση, είτε γιατί δεν έχουμε το χρόνο να περιμένουμε είτε γιατί κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς μας θέλει να χρησιμοποιήσει το μοναδικό τηλέφωνο του σπιτιού. Στην περίπτωση που μόλις αρχίσαμε τη μεταφορά του αρχείου δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν όμως έχει περάσει ένα μισάωρο, τότε έχουμε χάσει άδικα και χρόνο αλλά και χρήματα, γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ακόμα και μέσω ΕΠΑΚ κοστίζουν.

Η Λύση της Συμμαχίας

Για να ελαχιστοποιήσουμε λοιπόν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη μεταφορά αρχείων από τις διάφορες «γωνίες» του Internet στον υπολογιστή μας, πρέπει να επιλέξουμε κατάλληλους συμμάχους. Αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη της μεταφοράς των αρχείων από το Διαδίκτυο. Αν η μεταφορά ενός αρχείου διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, οι νέοι μας σύμμαχοι μπορούν τις περισσότερες φορές να τη συνεχίζουν από το σημείο που διακόπηκε. Η συνέχιση της μεταφοράς εξαρτάται από το αν ο διακομιστής που στέλνει το αρχείο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα, γεγονός πάντως που συμβαίνει στην πλειονότητα των σημερινών διακομιστών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να διακόψουμε όσες φορές θέλουμε τη μεταφορά ενός αρχείου και να τη συνεχίσουμε ανά πάσα στιγμή για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούμε. Αν μάλιστα ο διακομιστής δεν μπορεί να ξαναστείλει το αρχείο από το σημείο της διακοπής, τα εν λόγω προγράμματα το αντιλαμβάνονται και μας ειδοποιούν, ώστε να μη σταματήσουμε μια μεταφορά η οποία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή. Επειδή τα προγράμματα αυτά μπορούν να διαχειριστούν τα αρχεία που κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας, είναι γνωστά ως Download Manager (προγράμματα διαχείρισης μεταφοράς αρχείων). Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα αυτού του είδους τη στιγμή αυτή είναι τα GetRight και Go!Zilla, τα οποία τώρα βρίσκονται στην έκδοση 4.2c και 3.91 αντίστοιχα.

Λίγη Iστορία

Η ανάγκη για την αποστολή των αρχείων από το σημείο στο οποίο διακόπηκε η μεταφορά δεν δημιουργήθηκε πρόσφατα. Μπορεί πριν από μερικά χρόνια τα αρχεία που συνήθως κατέβαζε ο χρήστης να είχαν πολύ μικρότερο μέγεθος, αντίστοιχα όμως μικρές ήταν και οι ταχύτητες σύνδεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο κάτοχος ενός γρήγορου για την εποχή μόντεμ των 14.400bps χρειαζόταν δέκα λεπτά για να κατεβάσει στον υπολογιστή του ένα αρχείο του ενός Megabyte. Την εποχή εκείνη, βέβαια, δεν είχε ακόμα αρχίσει να εξαπλώνεται το γραφικό περιβάλλον στο Internet, το οποίο απαιτεί μόντεμ με μεγάλους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων, και η μεταφορά αρχείων από το Διαδίκτυο γινόταν μέσω των τοπικών βάσεων BBS (Bulletin Board System). Αν και στην αρχή τα πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων των BBS δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά μιας αποτυχημένης αποστολής αρχείου, σύντομα το κενό αυτό καλύφθηκε με την εμφάνιση του πρωτοκόλλου Zmodem, το οποίο καθιερώθηκε γρήγορα ως στάνταρτ για τη μεταφορά των δεδομένων. Με την πάροδο όμως του χρόνου το Internet άρχισε να αλλάζει μορφή. Η εμφάνιση των πρώτων προγραμμάτων πλοήγησης, του Mosaic, του Netscape και του Cello, μεταμόρφωσαν εντελώς το ASCII πρόσωπο του Internet, προσφέροντάς του γραφικά, χρώμα και, το κυριότερο, ευχρηστία και φιλικότητα για τον απλό χρήστη. Σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα ο ρόλος των βάσεων BBS άλλαξε και η έως τότε χρησιμότητά τους μειώθηκε. Το νέο Internet μπορεί να ερχόταν με πολλά δώρα, αλλά μέσα σε αυτά δεν υπήρχαν το Zmodem και οι ευκολίες του. Όσο καιρό τα αρχεία που κατεβάζαμε από το Internet εξακολουθούσαν να έχουν μικρό μέγεθος, η έλλειψη αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, τόσο από τα προγράμματα, που έγιναν μεγαλύτερα, όσο και από τους χρήστες, οι οποίοι άρχισαν να μεταφέρουν από το Internet αρχεία βίντεο και ήχου. Το κενό που είχε δημιουργήσει η έλλειψη του πρωτοκόλλου Zmodem έγινε πιο έντονο, αλλά σύντομα καλύφθηκε από την εμφάνιση μερικών νέων προγραμμάτων, των Download Manager.

Θεμιτή Kατασκοπία

Επειδή πλέον τα περισσότερα αρχεία που κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας τα επιλέγουμε την ώρα που σερφάρουμε στο Internet, οι Download Manager παρακολουθούν τα κλικ του ποντικιού μας την ώρα που εργαζόμαστε με τα προγράμματα πλοήγησης (web browsers). Στην περίπτωση που επιλέγουμε μία παραπομπή (link) που αντιστοιχεί σε τύπο αρχείου που συνήθως αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας (.exe, .zip, .arj, .mp3 κ.λπ.), τα προγράμματα ενεργοποιούνται και αναλαμβάνουν να το κατεβάσουν στον υπολογιστή μας. Όλα τα προγράμματα διαχείρισης μεταφοράς αρχείων υποστηρίζουν οπωσδήποτε τους Internet Explorer και Netscape Navigator/Communicator, ενώ μερικά από αυτά υποστηρίζουν και λιγότερο διαδεδομένους πλοηγούς, όπως οι NeoPlanet και Opera. Η υποστήριξη άλλων λιγότερο διαδεδομένων προγραμμάτων γίνεται έμμεσα, καθώς οι Download Manager παρακολουθούν το Clipboard (Πρόχειρο) του υπολογιστή και ενεργοποιούνται όταν αντιγράφουμε στη μνήμη μια παραπομπή που αντιστοιχεί σε κάποιο προκαθορισμένο τύπο αρχείου. Πάντως, για την περίπτωση που η «κατασκοπία» των πλοηγών ή της μνήμης του υπολογιστή δεν αποδώσει, υπάρχει και η εναλλακτική λύση της χειροκίνητης ενεργοποίησης του προγράμματος για την εκκίνηση της μεταφοράς. Γενικά, οι δυνατότητες παραμετροποίησης των Download Manager είναι αρκετά μεγάλες και μπορούμε εύκολα να ορίσουμε τους τύπους των αρχείων που θα ενεργοποιούν τη διαδικασία της μεταφοράς. Ας δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν οι κυριότεροι Download Manager, o GetRight και o Go!Zilla.

Οργανωτικές Iκανότητες

Αρκετά εξυπηρετικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι Download Manager έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τη θέση των αρχείων στο Διαδίκτυο, χωρίς να ξεκινούν άμεσα τη μεταφορά τους. Έτσι, μπορούμε να συνεχίζουμε το σερφάρισμά μας στο Internet επιλέγοντας και άλλα αρχεία, χωρίς να μειώνεται η ταχύτητά μας, κάτι που ασφαλώς θα συνέβαινε, αν αρχίζαμε αμέσως τη μεταφορά. Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια λίστα από τα αρχεία που θέλουμε να μεταφέρουμε μελλοντικά στον υπολογιστή μας. Οι τελευταίες εκδόσεις μάλιστα των νέων Download Manager μάς επιτρέπουν την ταξινόμηση των αρχείων σε διάφορους φακέλους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (μουσική, παιχνίδια, βοηθητικά προγράμματα κ.λπ.), ενώ μας δίνει και τη δυνατότητα εμφάνισής τους ανάλογα με τον τύπο τους (.exe, .zip, .mp3 κ.λπ.). Όσοι δεν αρκούνται στην υπάρχουσα κατηγοριοποίηση, μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες κατηγορίες αρχείων και κριτηρίων εμφάνισης (φίλτρα). Αν μάλιστα θέλετε να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά των αρχείων που έχετε επιλέξει από κάποιον άλλο υπολογιστή με γρηγορότερη σύνδεση με το Internet, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη λίστα των αρχείων και να τη μεταφέρετε στο νέο σημείο.

Αυτοματοποίηση και Προγραμματισμός

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των Download Manager είναι η ικανότητά τους να αυτοματοποιούν τη μεταφορά των αρχείων ανάλογα με τις ανάγκες μας. Από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει κάποια αρχεία, μπορούμε να αρχίσουμε άμεσα τη μεταφορά τους ή να την προγραμματίσουμε για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της εβδομάδας θέλουμε. Παράλληλα, είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα να κλείσει τον υπολογιστή μία συγκεκριμένη ώρα ή όταν τελειώσει η μεταφορά όλων των αρχείων. Αν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η τηλεφωνική σύνδεση με την εταιρεία παροχής Internet διακοπεί, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί μόνο του, χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Στην περίπτωση που ο χρόνος που μπορούμε να μείνουμε συνδεμένοι με το Internet δεν επαρκεί για να μεταφέρουμε όλα τα αρχεία που έχουμε επιλέξει, μπορούμε να προκαθορίσουμε τη σειρά μεταφοράς, θέτοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ορισμένα αρχεία. Παράλληλα, μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των αρχείων που θέλουμε να μεταφέρονται ταυτόχρονα στον υπολογιστή μας. Γενικά, αν τα αρχεία που έχουμε επιλέξει έχουν μεγάλο μέγεθος, είναι προτιμότερο να μη μεταφέρουμε περισσότερα από δύο ταυτόχρονα. Αντίθετα, αν τα αρχεία έχουν μικρό μέγεθος, οπότε και η μεταφορά τους θα διαρκεί λίγο χρόνο, μας συμφέρει να μεταφέρουμε ταυτόχρονα τρία έως πέντε αρχεία (ανάλογα με το είδος της σύνδεσης), ώστε να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς έως την αρχή της επόμενης. Τέλος, για όσους διακομιστές απαιτούν όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password), η πλειονότητα των Download Manager τα αποθηκεύει, ενώ παράλληλα επιτρέπει την τροποποίησή τους.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των Downloads Manager, το οποίο μειώνει σημαντικά το χρόνο της μεταφοράς ενός αρχείου, είναι το γεγονός ότι μπορούν να ελέγχουν αν το αρχείο που κατεβάζουμε είναι διαθέσιμο για μεταφορά και από άλλο διακομιστή. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι να συνδέονται με μηχανές αναζήτησης διακομιστών FTP (FTP search engines) και να ελέγχουν ποιοι άλλοι διακομιστές FTP έχουν αποθηκευμένο το συγκεκριμένο αρχείο. Στην περίπτωση που ο διακομιστής από τον οποίο κατεβάζουμε το αρχείο μειώσει το ρυθμό αποστολής των δεδομένων ή αποσυνδεθεί από το Διαδίκτυο, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει αυτόματα διακομιστή και να συνεχίσει τη μεταφορά.

Άλλη μία χρήσιμη δυνατότητα των Download Manager είναι η υποστήριξη των διακομιστών μεσολάβησης (Proxy Servers), που μπορεί να διαθέτει η εταιρεία με την οποία συνδεόμαστε με το Internet. Ο Proxy Server επιταχύνει πολλές φορές το σερφάρισμά μας στο Internet, καθώς αποθηκεύει τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες. Έτσι, όταν θελήσουμε να επισκεφθούμε μια σελίδα, την οποία έχει ήδη επισκεφθεί κάποιος άλλος πριν από εμάς, ο Proxy Server ελέγχει απλώς αν υπάρχουν αλλαγές σε αυτήν και στέλνει το αντίγραφο που έχει ο ίδιος αποθηκευμένο. Όπως είναι φυσικό, η διαδικασία αυτή μειώνει σημαντικά το χρόνο εμφάνισης των πιο διαδεδομένων ηλεκτρονικών σελίδων του Internet. Στην σπάνια περίπτωση, όμως, που ο Proxy Server δεν υποστηρίζει την αποστολή αρχείων από το σημείο στο οποίο έχει διακοπεί η μεταφορά τους, οι Download Manager δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την κυριότερη αποστολή τους. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να βρείτε κανένα διακομιστή να στέλνει τα αρχεία από το σημείο που διακόπηκε η μεταφορά τους, καλό θα είναι να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη του Proxy Server.

Δύο από τα πιο γνωστά προγράμματα διαχείρισης μεταφοράς αρχείων από το Internet είναι το GetRight και το Go!Zilla. Παρά τις ομοιότητες που έχουν, υπάρχουν κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα δύο προγράμματα. Ας δούμε μερικά από αυτά.

GetRight

Είναι από τους πρώτους Download Manager που κυκλοφόρησαν και μάλλον ο πιο διαδεδομένος. Στον επίσημο τόπο της εταιρείας

Το παράθυρο που εμφανίζει ο Go!Zilla πριν από την έναρξη της μεταφοράς ενός αρχείου. Παρατηρήστε ότι εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνδεση με όσους διακομιστές έχουν το ίδιο αρχείο.

Οι γενικές ρυθμίσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται από το μενού «Tools/GetRight Configuration...», ενώ η μεταφορά των αρχείων από το μενού «Downloads». Για τις περιπτώσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε αρχεία και ταυτόχρονα να σερφάρουμε στο Internet, το GetRight μάς επιτρέπει να περιορίσουμε το ρυθμό μεταφοράς των αρχείων, ώστε να μη μειώνεται η ταχύτητά μας στο Internet. Ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία συνδεόμαστε με το Internet, καθορίζουμε πόση από αυτή μπορεί να δεσμεύει το GetRight, από το πεδίο «Speed Limit» της καρτέλας «Limits» των γενικών ρυθμίσεων του προγράμματος («GetRight Configuration...»), και την ενεργοποιούμε από το μενού «Options/Obey Speed Limit».

Τέλος, μια δυνατότητα η οποία μπορεί να συντομεύσει αρκετά τη μεταφορά των αρχείων με μέγεθος μεγαλύτερο των 100K, είναι η τμηματική μεταφορά τους από διαφορετικούς διακομιστές ταυτόχρονα. Ας υποθέσουμε ότι το μόντεμ μας μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ταχύτητα 5KB το δευτερόλεπτο και ότι το αρχείο που θέλουμε να μεταφέρουμε υπάρχει σε πέντε διαφορετικούς διακομιστές, οι οποίοι μπορούν να στείλουν δεδομένα με ρυθμό 1KB το δευτερόλεπτο. Το GetRight μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα διαφορετικά τμήματα του ίδιου αρχείου και από τους πέντε διακομιστές, επιταχύνοντας έτσι κατά πέντε φορές τη μεταφορά. Για την περίπτωση μάλιστα που ο διακομιστής έχει ένα μέγιστο ρυθμό αποστολής δεδομένων ανά σύνδεση, το GetRight μπορεί να συνδεθεί δύο φορές με τον ίδιο διακομιστή, κατεβάζοντας τμηματικά το ίδιο αρχείο. Οι ρυθμίσεις για την τμηματική μεταφορά αρχείων πραγματοποιούντα από τις καρτέλες «Segment» και «Limits» των γενικών ρυθμίσεων του GetRight αλλά και από το μενού «Options» του παραθύρου μεταφοράς του αρχείου.

Στα δευτερεύουσας σημασίας χαρακτηριστικά του GetRight αναφέρουμε τη δυνατότητα αλλαγής της επιφάνειας εργασίας του με την προσθήκη διαφόρων skin (Επιδερμίδες) και τη συνεργασία του με εξωτερικά προγράμματα ανίχνευσης ιών.

Go!Zilla

Ο Go!Zilla είναι εδώ και χρόνια ο κυριότερος ανταγωνιστής του GetRight. Αν και τα δύο προγράμματα έχουν ανάλογες ικανότητες, ο Go!Zilla μερικές φορές εμφανίζεται ταχύτερος από το GetRight. Προτού αρχίσει τη μεταφορά ενός αρχείου, ο Go!Zilla ελέγχει την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης όσων διακομιστών έχουν διαθέσιμο το ίδιο αρχείο, εμφανίζοντας μια λίστα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία για τον αριθμό των υπολογιστών που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο διακομιστή και τον υπολογιστή μας, η οποία είναι φυσικά κατά προσέγγιση. Με βάση αυτές τις πληροφορίες έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον ταχύτερο διακομιστή για τη μεταφορά του αρχείου.

Στον Go!Zilla η ομαδική επιλογή αρχείων από διακομιστές FTP και HTTP πραγματοποιείται από το μενού «File List» διαλέγοντας την επιλογή «Leech Files». Οι δυνατότητες στην επιλογή των αρχείων είναι ανάλογες με τον πλοηγό του GetRight, αλλά υστερεί λίγο στην απεικόνιση της δομής των φακέλων. Το γενικό μενού ρυθμίσεων είναι παρόμοιο με αυτό του GetRight και εμφανίζεται διαλέγοντας την επιλογή «Options» από το μενού «Go!». Ο προγραμματισμός για την έναρξη της μεταφοράς των αρχείων είναι περισσότερο από επαρκής, αφού επιτρέπει μέχρι και την επιλογή του έτους. Τέλος, να αναφέρουμε ότι συνοδεύεται από το πρόγραμμα διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip, το ZipZilla, και ότι συνεργάζεται με τα προγράμματα ανίχνευσης ιών για τον έλεγχο των αρχείων που μεταφέρουμε στον υπολογιστή μας.

Το Tίμημα των Eυκολιών

Όπως βλέπετε, οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι δύο πιο αντιπροσωπευτικοί Download Manager είναι αρκετές. Εύλογα λοιπόν θα αναρωτηθεί κανείς πόσο κοστίζουν. Κατ' αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι και τα δύο προγράμματα είναι shareware, δηλαδή διανέμονται δωρεάν για δοκιμαστική χρήση, αλλά έπειτα από κάποιο διάστημα θα πρέπει να πληρώσετε κάποιο ποσό για να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε νόμιμα. Πάντως, ακόμα και αν δεν αποφασίσετε να τα αγοράσετε, και τα δύο προγράμματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αν και το GetRight θα σας περιορίζει στο μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να επιλέξετε για μελλοντική μεταφορά και των κωδικών που είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε για τις διάφορες διευθύνσεις. Θα είστε όμως αναγκασμένος να βλέπετε συνέχεια διαφημιστικά πανό (banners) σε όλα τα παράθυρα των δύο προγραμμάτων, γεγονός που μειώνει ελαφρά την ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Για τους πονηρούς δε, που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν παράνομα τα διάφορα σπαστήρια που κυκλοφορούν στο Internet για να ξεγελάσουν το πρόγραμμα, το GetRight επιφυλάσσει μια μικρή έκπληξη όταν θα δοκιμάσουν να εγκαταστήσουν μια νεότερη έκδοση του προγράμματος. Αν δεν αφαιρέσουν πλήρως το πρόγραμμα από τον υπολογιστή τους, προτού εγκαταστήσουν μία νεότερη έκδοση, το πρόγραμμα θα κλειδώσει και δεν θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σπαστήρι. Φυσικά, και για αυτό το πρόβλημα υπάρχει λύση, η οποία επίσης κυκλοφορεί παράνομα στο Internet και «διορθώνει» το πρόβλημα. Πάντως, τα ποσά των 20 και 24,95 δολαρίων, που κοστίζουν οι GetRight και Go!Zilla αντίστοιχα, δεν είναι μεγάλα και σίγουρα θα τα εξοικονομήσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις άσκοπες μεταφορές από τις οποίες θα σας γλιτώσει το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Γ.Σαραντόπουλος

Κεντρική σελίδα