Ρυθμίσεις για Outlook Express 5

Για να ανοίξει το πρόγραμμα αλληλογραφίας κάντε διπλό click στο εικονίδιο του Outlook Express που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας (Desktop).


Για να στείλετε e-mail μέσω του Outlook Express πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις : Από τo κεντρικό μενού του Outlook Express επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και κατόπιν Λογαριασμοί (Accounts).


1. Επιλέξτε την καρτέλα Αλληλογραφία (Mail) και πατήστε Προσθήκη (Add) για να δημιουργήσετε το λογαριασμό της αλληλογραφίας σας.

 


2. Στο πεδίο Εμφανιζόμενο όνομα (Display name) πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε Επόμενο (Next).

 
Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το username που έχετε στην OTEnet ηλαδή, αν το username σας είναι giorgos, τότε η e-mail διεύθυνσή σας είναι giorgos@otenet.gr) και πατήστε Επόμενο (Next).

 

 

Κεντρική Σελίδα | Επόμενη Σελίδα >>